Završava se EU projekat „Krug podrške“

Projekat „Krug podrške“koji realizuje opština Opovo u partnerstvu sa udruženjem „Siguran život“ i Centrom za socijalni rad Opovo, uz finansijsku podršku Evropske unije u okviru programa „Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji“ koji implementira UNOPS, završava se 30. aprila 2024. godine.

Tim povodom, 22. aprila 2024. održana je završna konferencija projekta u sali Kulturnog centra Opovo.

U okviru projekta dodeljene su kuće za 5 ugroženih porodica opštine Opovo, sprovedene su obuke za članove korisničkih porodica i za korisnike nabavljen kućni nameštaj, aparati za domaćinstvo kao i aparati za obavljanje poljoprivrednih, zanatskih i uslužnih delatnosti. Projektom je bila planirana podrška za 10 ranjivih porodica, ali usled nepovoljnih tržišnih uslova i ograničenog fonda, projektni tim je uspeo da obezbedi 5 kuća. Iako umanjenog uticaja, projekat je uspeo da omogući sigurniji život višečlanim porodicama iz najosetljivijih socijalnih kategorija kroz obezbeđivanje trajnih stambenih rešenja i podršku u (samo)zapošljavanju i inkluziji u lokalnoj zajednici.

Na konferenciji su govorili Miloš Markov, predsednik opštine Opovo, i Ivana Obradović, menadžerka projekta, kao i predstavnici porodica obuhvaćenih krugom podrške.  

Drugi okrugli sto u okviru EU projekta „Krug podrške“

Na projektu „Krug podrške“, koji sprovodi opština Opovo u saradnji sa Centrom za socijalni rad Opovo i udruženjem „Siguran život“, a uz finansijsku podršku Evropske unije na programu „Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji“ koji implementira UNOPS, organizovan je drugi okrugli sto sa predstavnicima poslovnog sveta, lokalnih i nacionalnih institucija i akterima projekta.

Nakon uvodnog obraćanja zamenice predsednika Opštine Opovo, Anke Simin Damjanov, menadžerka projekta, Ivana Obradović, predstavila je rezultate projekta i pozvala članove korisničkih porodica da iznesu svoje utiske o tome kakve im je promene projekat uneo u živote. Svi su naglasili da je preseljenje u nove kuće bilo vrlo podsticajno za njih i dalo im dodatnu motivaciju da znanja i veštine stečene kroz stručne obuke što pre pretoče u konkretne poslove, bilo kroz zapošljavanje ili samozapošljavanje. Njihovi mentori na obukama, radnoj praksi i aktivnoj inkluziji dali su svoj osvrt na međusobni rad i saradnju, ističući pozitivnu promenu koju su uočili u većoj motivaciji i proaktivnom stavu kod korsinika.

Predstavnici Nacionalne službe za zapošljavanje su pozvali korisnike projekta da se prijave na obuku za izradu biznis planova kako bi nova poslovna znanja mogli da adekvatnije upotrebe u samostalnim delatnostima. Takođe su predstavili i olakšice koje su poslodavcima na raspolaganju prilikom zapošljavanja ranjivih grupa.

Diskusija je bila veoma živa i otvorena i svi učesnici su se saglasili da su ovakvi susreti svima na korist i da bi ih trebalo više organizovati.

Projekat se završava 30.aprila 2024.

Produžen projekat “Krug podrške”

Sa zadovoljstvom saopštavamo da je projekat „Krug podrške“, koji sprovodi opština Opovo u saradnji sa Centrom za socijalni rad Opovo i udruženjem građana „Siguran život“, a finansira Evropska unija kroz program „Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji“ implementiran od strane UNOPS-a,  produžen za 9 meseci kako bi se obezbedile kuće za sve korisnike sa teritoriji opštine Opovo koji su odabrani tokom projekta.    

Odabrani korisnici pripadaju osetljivim socijalnim grupama, a prema projektnim kriterijumima, to su porodice koje nemaju rešeno stambeno pitanje niti dovoljno ekonomskih mogućnosti da dođu do tog rešenja po tržišnim uslovima, a pripadaju sledećim kategorijama: romske porodice, porodice čiji je član osoba sa invaliditetom, žene žrtve porodičnog nasilja i jednoroditeljske porodice (porodice sa samohranim roditeljem) sa teritorije opštine Opovo.

Projekat sada traje do 30. aprila 2024.

Dodatne posete porodicama u okviru EU projekta „Krug podrške“

Radi što detaljnije procene potreba korisnika, na projektu „Krug podrške“, koji sprovodi opština Opovo u saradnji sa Centrom za socijalni rad Opovo i udruženjem „Siguran život“, a uz finansijsku podršku Evropske unije u programu „Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji“ koji implementira UNOPS, realizovane su dodatne posete selektovanim korisničkim porodicama među kojma su sada 3 porodice koje su već dobile kuću.

Posete je vodila Humanitarna organizacija „Dečje srce“ iz Beograda, dok su članovi projektnog tima ispred udruženja „Siguran život“ pružili podršku.

Procenom su obuhvaćeni svi članovi domaćinstava koja su prošla selekciju, tako da su, pored mera zapošljavanja, uzete u obzir i potrebe poput: podrške u redovnom školovanju, doškolovavanju, pohađanju specijalizovanih kurseva, sportskih aktivnosti i/ili sekcija, nabavka nameštaja i kućnih aparata itd. Članovi projektnog tima su se još bliže upoznali sa korisničkim porodicama i učvrstili stečeno poverenje.

Posete porodicama u okviru EU projekta „Krug podrške“

Kao jedna od projektnih aktivnosti, na projektu „Krug podrške“, koji sprovodi opština Opovo u saradnji sa Centrom za socijalni rad Opovo i udruženjem „Siguran život“, a uz finansijsku podršku Evropske unije u programu „Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji“ koji implementira UNOPS, započele su posete selektovanim korisničkim porodicama kojima je planirana dodela kuća.

Posete se realizuju u svrhu mapiranja potreba porodica, od strane stručne organizacije, H.O. „Dečje srce“, a zarad uspostavljanja mehanizama za zapošljavanje i samozapošljavanje i aktivnu inkluziju, kako bi se korisnicima projekta pružile bolje šanse za pozicioniranje na tržištu rada, socijalna uključenost i poboljšanje uslova života. Procenom će biti obuhvaćeni svi članovi domaćinstava koja su prošla selekciju, tako da će, pored mera zapošljavanja, biti uzete u obzir i potrebe poput: podrške u redovnom školovanju, doškolovavanju, pohađanju specijalizovanih kurseva, sportskih aktivnosti i/ili sekcija, nabavka nameštaja i kućnih aparata itd. Članovi projektnog tima ispred udruženja „Siguran život“ su učestvovali u ovoj aktivnosti i još bliže se upoznali sa korisničkim porodicama i učvrstili stečeno poverenje.

U narednim danima biće posećene sve odabrane porodice kako bi se analiza potreba kompletirala i započelo sa narednim setom aktivnosti.

Produženi rokovi za prijavu za kupovinu i dodelu kuća na EU projektu

U okviru EU projekta „Krug podrške“, koji sprovodi opština Opovo u saradnji sa Centrom za socijalni rad Opovo i udruženjem građana „Siguran život“, a finansira Evropska unija kroz program „Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji“, koji implementira UNOPS, 15. septembra 2022. opština Opovo je objavila javne pozive za izbor korisnika iz najugroženijih socijalnih grupa i kupovinu kuća za odabrane korisnike na teritoriji opštine Opovo.    

Rokovi za prijavu na pozive su produženi.

Tako je novi rok za podnošenje prijava za korisnike 31.10.2022. do 15h dok je za kupovinu kuća novi rok 14.11.2022. do 15 časova.

Tekst Javnog poziva za korisnike kao i prijavni formular za svaku od ciljnih grupa može se preuzeti sa: https://opovo.org.rs/javni-poziv-za-izbor-korisnika-paketa-podrske-u-okviru-projekta-krug-podrske/  dok se Javni poziv za kupovinu kuća i prijavni formular nalaze na sledećem linku: https://opovo.org.rs/javni-poziv-za-kupovinu-kuca-sa-okucnicom-za-resavanje-stambenih-potreba-korisnika-u-okviru-projekta-krug-podrske/

Sve dodatne informacije u vezi sa Javnim pozivom i uslovima prijave, kao i neophodnu podršku pri popunjavanju prijavnih formulara i pribavljanja neophodne dokumentacije, zainteresovani korisnici mogu dobiti od Magdalene Arnold Đerić u Kabinetu predsednika opštine, svakog radnog dana od 12 do 15 časova.

Sve dodatne informacije u vezi sa Javnim pozivom za kupovinu kuća i uslovima prijave, mogu se dobiti od Radeta Cvetanovića na telefon 013/681-666, 063/1060547.

Uđi u Krug podrške

U okviru EU projekta „Krug podrške“, koji sprovodi opština Opovo u saradnji sa Centrom za socijalni rad Opovo i udruženjem građana „Siguran život“, a finansira Evropska unija kroz program „Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji“, koji implementira UNOPS, 15. septembra 2022. opština Opovo je objavila javne pozive za izbor korisnika iz najugroženijih socijalnih grupa i kupovinu kuća za odabrane korisnike na teritoriji opštine Opovo.    

Tekst Javnog poziva za korisnike kao i prijavni formular za svaku od ciljnih grupa može se preuzeti sa: https://opovo.org.rs/javni-poziv-za-izbor-korisnika-paketa-podrske-u-okviru-projekta-krug-podrske/  dok se Javni poziv za kupovinu kuća i prijavni formular nalaze na sledećem linku: https://opovo.org.rs/javni-poziv-za-kupovinu-kuca-sa-okucnicom-za-resavanje-stambenih-potreba-korisnika-u-okviru-projekta-krug-podrske/

Projektni tim je obezbedio podršku prilikom prijavljivanja za zainteresovane aplikante.

Sve dodatne informacije u vezi sa Javnim pozivom i uslovima prijave, kao i neophodnu podršku pri popunjavanju prijavnih formulara i pribavljanja neophodne dokumentacije, zainteresovani korisnici mogu dobiti od Magdalene Arnold Đerić u Kabinetu predsednika opštine, svakog radnog dana od 12 do 15 časova.

Sve dodatne informacije u vezi sa Javnim pozivom za kupovinu kuća i uslovima prijave, mogu se dobiti od Radeta Cvetanovića na telefon 013/681-666, 063/1060547.

Rok za prijavu za oba poziva je 14. oktobar 2022. do 15 časova.

Novi EU projekat Sigurnog života

Udruženje „Siguran život“ realizuje novi EU projekat kao partner na projektu koji sprovodi opština Opovo u saradnji sa Centrom za sociajlni rad Opovo. Kao u većini projekata do sada, naše udruženje se trudi da omogući sigurniji život osobama iz ranjivih socijalnih kategorija pa je i ovaj projekat usmeren na obezbeđivanje trajnih stambenih rešenja i podršku pri zapošljavanju i inkluziji za najugroženije porodice u Opovu.

Projekat „Krug podrške“ se realizuje od 01.aprila 2022. uz finansijsku podršku Evropske unije u okviru programa „Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji“ koji implementira UNOPS (Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge).

Projekat se realizuje sa ciljevima da podrži uspostavljanje trajnih rešenja stambenog pitanja i da poveća šanse ranjivih socijalnih grupa za bolje pozicioniranje na tržištu rada kroz podizanje mogućnosti za (samo)zapošljavanje i poboljšanje životnog standarda.

Glavne planirane aktivnosti su: obezbeđivanje stambenih rešenja kroz kupovinu i renoviranje 10 seoskih kuća i sprovođenje mera socijalne inkluzije i podsticanja (samo)zapošljivosti za selektovane porodice kroz obuke i nabavku opreme i alata, uz kampanju promocije i podizanja svesti među stanovništvom.

Projekat će trajati 16 meseci, od 01. aprila 2022. do 31. jula 2023.

Reportaža o projektu Ko zna, taj i može

U okviru projekta „Ko zna, taj i može/Ko djanola, ov shaj“, koji sprovodi udruženje „Siguran život“ uz finansijsku podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Republike Srbije, izrađen je kratak film/reportaža o sprovedenim projektnim aktivnostima. Fokus reportaže je pre svega radu volontera i mentorskog tima koji su obilazili romske porodice sa školskom decom na terenu u Opovu, Barandi, Sakulama i Sefkerinu.Film je emitovan na TV Pančevo u emisiji Inforom u nedelju, 27.02.2022.
Film se može pogledati na našem youtube kanalu:

Poziv za prijavu volontera za rad na projektu

Udruženje „Siguran život“ poziva mlade Rome i Romkinje iz 4 naselja opštine Opovo da se prijave za angažman (na osnovu volonterske dnevnice) za terenski rad koji obuhvata obilaske romskih porodica sa decom školskog uzrasta u jednom od 4 naselja (Opovu, Barandi, Sakulama i Sefkerinu) i prikupljanje podataka na osnovu već pripremljenog upitnika. Ukupno će biti angažovano 4 volontera za svako od naselja a uslovi za prijavu su sledeći:

 • Starost od 18 do 30 godina
 • Prebivalište u Opovu, Barandi, Sakulama ili Sefkerinu
 • Odlične komunikacione veštine i dobar kontakt sa zajednicom
 • Poznavanje rada na računaru (kao prednost, ali ne i neophodan uslov).

Angažman će trajati 5 dana (prema kojima je i dodeljena dnevnica) i predviđeno je da bude završen do kraja decembra. Volonteri će raditi u bliskoj saradnji sa projektnim timom udruženja. Sve prikupljene informacije će ostati anonimne i upotrebljene samo za svrhu projekta.

Prijave će se primati putem mejla ili telefona (navedeni na sajtu udruženja) do 15. decembra 2021. O ostalim detaljima angažmana zainteresovani kandidati će biti upoznati kroz direktan kontakt sa projektnim timom.

Ova aktivnost se realizuje u okviru projekta „Ko zna, taj i može/Ko djanola, ov shaj“ koji je podržalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Republike Srbije, a sprovodi udruženje „Siguran život“ iz Opova. Projekat ima za cilj smanjenje stope osipanja iz školskog sistema dece romske nacionalnosti na području opštine Opovo i šire.

Siguran život počinje novi projekat

Uz finansijsku podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Republike Srbije, udruženje Siguran život počinje realizaciju projekta „Ko zna, taj i može/Ko djanola, ov shaj“ (ili na drugom dijalektu: Kon dženel, vov šaj). Projekat ima za cilj smanjenje stope osipanja iz školskog sistema dece romske nacionalnosti na području opštine Opovo i šire.

Vodeći se podacima iz Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period 2016-2025. u kojoj se navode procenti učešća romske dece u obaveznom obrazovanju, udruženje je pokrenulo projekat smatrajući da je podizanje svesti o važnosti obrazovanja, ne samo među ranjivim grupama nego i uopšte, ključno. Naime, ovi podaci govore da je obuhvat obaveznim pripremnim predškolskim programom u opštoj populaciji skoro potpun (oko 98%), za razliku od romske zajednice gde je svega 63%. Pri tome, deca iz romske zajednice koja žive u uslovima siromaštva u još manjoj meri pohađaju pripremni predškolski program (46%). U opštoj populaciji obuhvat obaveznim osnovnim obrazovanjem je takođe skoro potpun, dok je u romskoj zajednici oko 85%. Usled nedovoljne pripremljenosti za polazak u školu, oko 30% romske dece upisuje prvi razred sa zakašnjenjem (najčešće sa jednom godinom zakašnjenja), pri čemu je to u nešto većoj meri slučaj kod dečaka i romske dece koja žive u ruralnim sredinama i u uslovima siromaštva. Prema poslednjim podacima 64% romske dece završava osnovno obrazovanje, dok je pre 15 godina taj procenat iznosio samo 28%, i značajno je niži u odnosu na stopu u opštoj populaciji koja je 93%. To znači da stopa odustajanja od školovanja kod romske dece iznosi 36% dok je kod dece drugih nacionalnosti ona od 5% do 7%.

Projekat će u okviru aktivnosti sprovesti direktan rad na terenu sa porodicama radi motivacije i animacije, prikupljanje podataka na terenu u 4 opovačka naselja od strane volontera angažovanih iz romske zajednice, distribuciju promo materijala, izradu i emitovanje kratkog filma kao i generalnu promociju projekta i njegovih ciljeva. Glavno stremljenje projekta je da pomognemo porodicama da podrže svoju decu u ostvarenju školovanja kroz direktan rad i razmenu stavova sa njima kao i uključivanjem relevantnih lokalnih institucija kako bi se našli adekvatni modeli da se ovaj proces olakša.

Prva aktivnost kojom projekat otpočinje je angažovanje 4 mlada volontera (na osnovu volonterske dnevnice) za terenski rad u 4 naselja i prikupljanje podataka među ciljanim porodicama. O uslovima prijave i rada više u narednim člancima.

Deset godina Sigurnog života

Udruženje „Siguran život“ je osnovano u Opovu 03. decembra 2010. a registrovano u Agenciji za privredene registre Republike Srbije 16. decembra 2010. godine.

Ciljevi udruženja, inkorporirani u njegovu misiju i viziju budućeg razvoja, a definisani u Statutu udruženja, su: poboljšanje uslova života građana, poboljšanje uslova za ostvarivanje sloboda i ljudskih prava građana zagarantovanih Ustavom i zakonima Republike Srbije, a u skladu sa postulatima Evropske unije i poveljama Ujedinjenih nacija, sa posebnim osvrtom na pravo na različitost, verska, nacionalna, rodna i seksualna opredeljenja i prava, prava deteta i mladih i pravo na zdravu životnu sredinu. Misija udruženja je pokretanje i sprovođenje incijativa i projekata za unapređenje kvaliteta života u lokalnoj zajednici i šire, podizanje svesti građana o njihovim pravima, kao i zaštita sredine u kojoj živimo, na svim nivoima – kako ekološkom tako i na socijalnom, kulturnom i svakom drugom polju u kome se ogleda dobrobit jednog društva.

Prateći te ciljeve, Udruženje je sprovelo sledeće projekte:

 • „Korak dalje u socijalnoj inkluziji Roma u opštini Opovo“ (Step further in social inclusion of Roma in the Municipality of Opovo), u periodu septembar 2019. – novembar 2020. Udruženje „Siguran život“ je bilo partner na projektu čiji je nosilac opština Opovo uz još jednog partnera, NVO Incijative mladih Opova. Projekat je odobren u okviru grant šeme programa IPA 2016 „EU podrška inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“ koji finansira Evropska unija, a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština (SKGO). Projekat se bavio zapošljavanjem romskih žena i mladih kroz obuke, senzitivisanje poslovnog sveta i lokalnih institucija, ali i kroz konkretna zapošljavanja. 10 mladih Roma i Romkinja su prošli kurs za kompjutersku pismenost, a jedna mlada Romkinja je bila angažovana kao projektni asistent i time direktno uključena u rad na projektu. Fabrika keksa iz Sefkerina je zaposlila 4 žene romske nacionalnosti iz lokalne zajednice. U okviru projekta je pružena i motivaciona i mentorska podrška ciljnoj grupi i izrađen izveštaj o poštovanju ljudskih prava ove ranjive grupe.
 • „Ostvarivanje ljudskih prava na socijalnu inkluziju i jednake mogućnosti za povratak dostojanstva osoba sa invaliditetom“ („Achieving human rights for social inclusion and equal opportunities to regain dignity of persons with disabilities”), realizovan od decembra 2018. do decembra 2019. Projekat je finansirala Evropska unija  u okviru programa European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) a sproveden je u partnerstvu sa lokalnim organizacijama civilnog društva posvećenim unapređenju prava osoba sa invaliditetom: UPIK Opovo (Baranda); Udruženjem paraplegičara i kvadriplegičara južnog Banata, Pančevo; SHUPIK PARAKVAD VŠ, Vršac i Udruženjem paraplegičara Banata, Zrenjanin. Obuhvatio je različite aktivnosti podrške udruženjima osoba sa invaliditetom i pojedincima, između ostalog: radionice o ljudskim pravima, posete školama u ciljanim gradovima, javne debate sa građanima, postavljanje prilagođene mini-teretane u Barandi, izradu specifične brošure sa najčešćim pitanjima i dilemama OSI, kao i pokretanje incijativa za unapređenje položaja ciljne grupe. Projekat je uspešno promovisan i podigao svest javnosti u lokalnim zajednicama kroz transparentan i aktivan dijalog i prezentacije o ljudskim pravima osoba sa invaliditetom.
 • „Socijalna inkluzija Roma u opštini Opovo“ (Social inclusion of Roma in the Municipality of Opovo) finansiran od strane EU u okviru programa „Sprovođenje trajnih stambenih rešenja i unapređenje infrastrukture u romskim naseljima“ kojim su rukovodili Ministarstvo finansija i Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije. Projekat, kojim je upravljala opština Opovo, počeo je u junu 2017. godine a završen u junu 2019. U okviru projekta 14 romskih porodica je dobilo na upotrebu nove montažne kuće, sanirano je nehigijensko naselje u blizini centra Opova a kroz kampanju pod sloganom „Dobar komšija“ doprinelo se boljoj socijalnoj inkluziju Roma u lokalnu zajednicu.
 • Projekat prekogranične saradnje Srbija-BiH „Improved waste water and environment management in the areas of Ub and Eastern Sarajevo„ koji je finansirala EU a sprovodilo Javno komunalno preduzeće “Đunis“ Ub u saradnji sa Javnim komunalnim preduzećem “Vodovod i kanalizacija” iz Istočnog Sarajeva. Projekat je trajao od decembra 2012. do decembra 2013.godine i podigao je kapacitete oba komunalna preduzeća kroz nabavku adekvatne opreme, edukacije i razmenu iskustava.
 • Projekat Socio-ekonomskog razvoja Dunavske regije „Connecting the districts and municipalities of the Danube-Serbia region with the joint objective of improvement of socio-economic development” finansiran od EU i ADA (Austrijska razvojna agencija). Projekat je sprovodila opština Bač a partneri su, pored našeg udruženja, bili: Poljoprivredni fakultet Novi Sad, opština Odžaci, udruženje žena „Kolevka Bačke“  Bač, udruženje žena „Lenka“  Odžaci, Udruženje preduzetnika Bačka Palanka i Biznis klub Bačka Palanka. Projekat je trajao od septembra 2013. do juna 2015. Tokom projekta pružena je podrška MSP sektoru a posebno je posvećena pažnja ženskim udruženjima kroz konkretne mehanizme za osnaživanje poslovanja i umrežavanja. Tokom ovog projekta je nabavljena i instalirana linija za sušenje voća i povrća i članice udruženja kao i ostale nezaposlene žene su prošle obuku za ovaj proces.
 • Projekat pružanja pomoći od strane geranto-domaćica staračkim domaćinstvima na teritoriji opštine Opovo, finansiran kroz javne radove Republike Srbije u periodu od juna do septembra 2016. godine.
 • Dva ciklusa obuka za pisanje predloga projekata za lokalne organizacije civilnog društva i za lokalne institucije, finansiranih od strane opštine Opovo, u decembru 2015. i u junu 2016. godine.
 • Edukacije o energetskoj efikasnosti za učenike osnovno-školskog uzrasta – projekat finansiran od strane udruženja, a realizovan na teritoriji opštine Opovo u saradnji sa Udruženjem Vinčanski neolit iz Vinče u novembru 2014. godine.

Pored formalnih projekata, udruženje je učestvovalo u raznovrsnim malim akcijama i pružalo podršku drugim organizacijama civilnog društva u pripremi i realizaciji projekata, najviše usmerenih na poboljšanje položaja ranjivih socijalnih grupa.

Zajedno sa saradnicima izradili smo dokumenta Brošura sa najčešćim pitanjima i odgovorima o pravima osoba sa invaliditetom, Studija o položaju žena sa invaliditetom u banatskom regionu, Izveštaj o praćenju ljudskih prava romske populacije u opštini Opovo i film o položaju osoba sa invaliditetom koji možete pogledati na našem youtube kanalu: https://www.youtube.com/watch?v=frLy7m0lhcQ&feature=youtu.be .

Povodom 10 godina postojanja, želimo da se zahvalimo svim partnerima i saradnicima, našim prijateljima, na velikoj podršci i razumevanju koje su nam pružili tokom realizacije projekata kao i u svakodnevnom radu, uz želju da nastavimo uspešnu saradnju i u narednim decenijama.