Postavljeno svih 14 kuća za romske porodice

U okviru projekta „Socijalna inkluzija Roma u opštini Opovo“ koji sufinansira Evropska unija, a sprovodi opština Opovo u partnerstvu sa NVO „Siguran život“ i „IMO“ iz Opova, postavljeno je svih planiranih 14 montažnih kuća u romskom naselju. Nakon kompletiranja pratećih radova i ulične infrastrukture, kuće će biti stavljene na raspolaganje romskim porodicama koje su ranije živele u ovom naselju u neuslovnim objektima. 

Socijalna inkluzija Roma u opštini Opovo

Udruženje Siguran život je 06. juna 2017. započelo implementaciju projekta „Socijalna inkluzija Roma u opštini Opovo“ kao partner opštini Opovo i NVO „Incijativa mladih Opova“. Projekat finansira Evropska unija kroz širi program „Sprovođenje trajnih stambenih rešenja i unapređenje infrastrukture u romskim naseljima“ kojim rukovodi Ministarstvo finansija i Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije. Uloga našeg udruženja je osiguranje kvaliteta u sprovođenju projekta kroz interni monitoring i administriranje projektnih aktivnosti i budžeta po PRAG procedurama za šta je Siguran život izgradio svoje kapacitete tokom dugogodišnjeg rada na EU projektima.

Socijalna inkluzija Roma u Opštini Opovo: ODRŽAN RADNI SASTANAK MONITORING I PROJEKTNOG TIMA PROJEKTA

Obuke za pisanje projekata

Nakon uspešno sprovedenih obuka u vezi sa pripremom predloga projekata za EU i domaće fondove „Kako do EU fondova – od ideje do realizacije”, udruženje je nastavilo sa mentorskim radom kojim se pruža dalja podrška organizacijama koje su prošle obuku a identifikovale su projektnu ideju i odgovarajući Poziv za podnošenje projekata.
Kako su protekle obuke, možete pogledati na veb stranicama Glasa Opova:

http://www.glasopova.rs/?p=10360&print=print

Od ideje do realizacije projekta: TOKOM VIKENDA NASTAVLJA SE OBUKA