Otvarajuća konferencija

Otvarajuća konferencija projekta „Ostvarivanje ljudskih prava na socijalnu inkluziju i jednake mogućnosti za povratak dostojanstva osoba sa invaliditetom“ koji finansira Evropska unija u okviru EIDHR programa a sprovodi udruženje „Siguran život“ iz Opova održana je 29.01.2019 u Opovu. Projekat se realizuje u partnerstvu sa lokalnim organizacijama civilnog društva posvećenim unapređenju prava osoba sa invaliditetom: UPIK Opovo (Baranda); Udruženjem paraplegičara i kvadriplegičara južnog Banata, Pančevo; S.H.U.P.I.K. „PARAKVAD VŠ“, Vršac i Udruženjem paraplegičara Banata, Zrenjanin.

Na koferenciji su govorili g-đa Ana Milenić iz Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, Ana Rajković, menadžerka projekta, ispred „Sigurnog života“, Tatjana Milisavljević, saradnik za pitanja ljudskih prava, Sava Lazin ispred partnerske organizacije UPIK Baranda, Dragan Vitorović, koordinator projekta, ispred partnerske organizacije iz Vršca i Nenad Krbavac, kooridinator za Zrenjanin ispred partnerske organizacije. Tokom konferencije govornici su predstavili predviđene aktivnosti projekta, koje će biti realizovane do 20. decembra 2019. do kada traje projekat, a koje su usmerene na podršku udruženjima osoba sa invaliditetom i pojedincima: posete školama u ciljanim gradovima, javne debate sa građanima, postavljanje prilagođene mini-teretane u Barandi, izradu višejezične brošure sa najčešćim pitanjima i dilemama OSI, kao i pokretanje incijativa za unapređenje položaja ove ranjive grupe

Siguran život realizuje novi EU projekat

Udruženje Siguran život je 21.decembra 2018. započelo implementaciju projekta „Achieving human rights for social inclusion and equal opportunities to regain dignity of persons with disabilities” („Ostvarivanje ljudskih prava na socijalnu inkluziju i jednake mogućnosti za povratak dostojanstva osoba sa invaliditetom“) koji finansira Evropska unija  u okviru programa European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) Country Based Support Scheme (CBSS) 2016 & 2017 for Serbia. Projekat se sprovodi na teritoriji četiri banatske opštine: Opovo, Pančevo, Vršac i Zrenjanin u partnerstvu sa lokalnim organizacijama civilnog društva posvećenim unapređenju prava osoba sa invaliditetom: UPIK Opovo (Baranda); Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara južnog Banata, Pančevo; SHUPIK PARAKVAD Vršac i Udruženja paraplegičara Banata, Zrenjanin. Projekat će trajati 12 meseci a obuhvata različite aktivnosti podrške udruženjima osoba sa invaliditetom i pojedincima, između ostalog: posete školama u ciljnim gradovima, javne debate sa građanima, postavljanje prilagođene mini-teretane u Barandi, izradu specifične brošure sa najčešćim pitanjima i dilemama OSI, kao i pokretanje incijativa za unapređenje položaja ciljne grupe.

Produžetak projekta „Socijalna inkluzija Roma u opštini Opovo“

Projekat „Socijalna inkluzija Roma u opštini Opovo“ koji sufinansira Evropska unija, a sprovodi opština Opovo u partnerstvu sa NVO „Siguran život“ i „IMO“ iz Opova, produžen je za dodatna tri meseca kako bi se nadoknadilo kašnjenje u izvršenju radova koje je bilo uslovljeno lošim vremenskim prilikama tokom prethodnog leta kao i zahtevnom situacijom na terenu koju su izvođači zatekli. Na ovaj način, projekat će biti produžen do 5. marta 2019. god. umesto planiranog 5. decembra 2018. 

Postavljeno svih 14 kuća za romske porodice

U okviru projekta „Socijalna inkluzija Roma u opštini Opovo“ koji sufinansira Evropska unija, a sprovodi opština Opovo u partnerstvu sa NVO „Siguran život“ i „IMO“ iz Opova, postavljeno je svih planiranih 14 montažnih kuća u romskom naselju. Nakon kompletiranja pratećih radova i ulične infrastrukture, kuće će biti stavljene na raspolaganje romskim porodicama koje su ranije živele u ovom naselju u neuslovnim objektima. 

Socijalna inkluzija Roma u opštini Opovo

Udruženje Siguran život je 06. juna 2017. započelo implementaciju projekta „Socijalna inkluzija Roma u opštini Opovo“ kao partner opštini Opovo i NVO „Incijativa mladih Opova“. Projekat finansira Evropska unija kroz širi program „Sprovođenje trajnih stambenih rešenja i unapređenje infrastrukture u romskim naseljima“ kojim rukovodi Ministarstvo finansija i Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije. Uloga našeg udruženja je osiguranje kvaliteta u sprovođenju projekta kroz interni monitoring i administriranje projektnih aktivnosti i budžeta po PRAG procedurama za šta je Siguran život izgradio svoje kapacitete tokom dugogodišnjeg rada na EU projektima.

Socijalna inkluzija Roma u Opštini Opovo: ODRŽAN RADNI SASTANAK MONITORING I PROJEKTNOG TIMA PROJEKTA

Obuke za pisanje projekata

Nakon uspešno sprovedenih obuka u vezi sa pripremom predloga projekata za EU i domaće fondove „Kako do EU fondova – od ideje do realizacije”, udruženje je nastavilo sa mentorskim radom kojim se pruža dalja podrška organizacijama koje su prošle obuku a identifikovale su projektnu ideju i odgovarajući Poziv za podnošenje projekata.
Kako su protekle obuke, možete pogledati na veb stranicama Glasa Opova:

http://www.glasopova.rs/?p=10360&print=print

Od ideje do realizacije projekta: TOKOM VIKENDA NASTAVLJA SE OBUKA