Javna debata u Vršcu

Javna debata o položaju osoba sa invaliditetom održana je 27. juna 2019. u Gradskom muzeju u Vršcu u okviru projekta „Ostvarivanje ljudskih prava na socijalnu inkluziju i jednake mogućnosti za povratak dostojanstva osoba sa invaliditetom“ („Achieving human rights for social inclusion and equal opportunities to regain dignity of persons with disabilities”) koji finansira Evropska unija u okviru programa EIDHR. Događaju su prisustvovali svi partneri na projektu, nosilac projekta Udruženje „Siguran život“ iz Opova i četiri partnerske organizacije koje zastupaju prava osoba sa invaliditetom: Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara Opovo, Baranda, Socijalno-humanitarno udruženje paraplegičara i kvadriplegičara „PARAKVAD VŠ“, Vršac, Udruženje paraplegičara Banata, Zrenjanin i Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara južnog Banata, Pančevo kao i predstavnici lokalne samouprave, Kancelarije za osobe sa invaliditetom, Centra za socijalni rad, relevantnih lokalnih institucija, mediji, udruženja osoba sa invaliditetom i građanstvo.
Na skupu su istaknuta značajna postignuća grada Vršca u ovom domenu socijalne zaštite i podrške ranjivim grupama u okviru lokalne zajednice.
Debata je protekla u otvorenoj diskusiji u okviru koje se diskutovalo na mnoge teme a neke od incijativa koje su dogovorene bile su formiranje Radne grupe za pristupačnost u okviru Grada Vršca koja bi u stalnoj saradnji sa odeljenjem za urbanizam vodila računa o poštovanju zakonskih propisa u domenu fizičke, arhitektonske pristupačnosti javnih objekata kao i osnivanje Dnevnog boravka za decu sa invaliditetom.

http://www.parakvadvs.rs/365-javna-debata-za-bolji-polo%C5%BEaj-osoba-sa-invaliditetom-grad-vr%C5%A1ac-video