Javna debata u Zrenjaninu

Javna debata o položaju osoba sa invaliditetom održana je 17. juna 2019. u Gradskoj kući u Zrenjaninu u okviru projekta „Ostvarivanje ljudskih prava na socijalnu inkluziju i jednake mogućnosti za povratak dostojanstva osoba sa invaliditetom“ („Achieving human rights for social inclusion and equal opportunities to regain dignity of persons with disabilities”) koji finansira Evropska unija u okviru programa European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR). Projekat je namenjen podršci i unapređenju prava osoba sa invaliditetom i udruženja koje ih zastupaju.

Događaju su prisustvovalisvi partneri na projektu, nosilac projekta Udruženje „Siguran život“ iz Opova i četiri partnerske organizacije koje zastupaju prava osoba sa invaliditetom: Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara Opovo, Baranda, Socijalno-humanitarno udruženje paraplegičara i kvadriplegičara „PARAKVAD VŠ“, Vršac, Udruženje paraplegičara Banata, Zrenjanin i Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara južnog Banata, Pančevo. Debati su takođe prisustvovali: predstavnik lokalne samouprave, zamenik gradonačelnika grada Zrenjanina, gospodin Saša Santovac; predstavnik Vlade Vojvodine, zamenik Pokrajinskog sekretara za sport i omladinu, gospodin Ljubomir Stanisavljev; predstavnici Centra za socijalni rad, Crvenog krsta, Turističke organizacije Zrenjanina, medija, udruženja osoba sa invaliditetom i građanstvo. 

Menadžerka projekta, Ana Rajković, je,otvarajući skup, dala kratak prikaz projekta i dosada urađenog u okviru projekta. Domaćin skupa, Nenad Krbavac, koordinator za Zrenjanin ispred partnerske organizacije, predstavio je dosadašnje zaključke u vezi sa poteškoćama sa kojima se osobe sa invaliditetom susreću a koje su nadležnost lokalne samouprave dok je predstavnik partnerske organizacije iz Vršca, Dragan Vitorović, koordinator projekta, izneo značajna postignuća grada Vršca u ovom domenu socijalne zaštite i podrške ranjivim grupama u okviru lokalne zajednice.

Debata je protekla u otvorenoj diskusiji u okviru koje su razmatrane mnoge teme i dogovoreni određeni budući koraci od kojih je najznačajniji pokretanje incijative za osnivanje kancelarije za osobe sa invaliditetom u okviru Grada Zrenjanina. U kancelariji bi bila zaposlena osoba/e sa invaliditetom, za koje ne važi zabrana zapošljavanja u javnom sektoru. Incijativu će podneti Udruženje paraplegičara Banata po uzoru na udruženje iz Vršca. Predstavnik lokalne samouprave se pozitivno izjasnio o ovom predlogu.