Žensko preduzetništvo

S obzirom da je i naše udruženje pretežno sastavljeno od ženskih članova i njegove članice u svom radu pokazuju izuzetnu preduzetničku crtu i talenat, ova tema je jedna od najvažnijih u našoj delatnosti. U okviru projekta „Connecting the districts and municipalities of the Danube-Serbia region with the joint objective of improvement of socio-economic development” (finansiran od strane EU i ADA) pružena je podrška MSP sektoru a posebno je posvećena pažnja ženskim udruženjima kroz konkretne mehanizme za osnaživanje poslovnih operacija i umrežavanja. Tokom ovog projekta je nabavljena i instalirana linija za sušenje voća i povrća i članice udruženja i druge nezaposlene žene su prošle obuku za ovaj proces.