Brošura sa najčešćim pitanjima i odgovorima o pravima osoba sa invaliditetom

Brošura o pravima osoba sa invaliditetom publikovana je u okviru projekta „Ostvarivanje ljudskih prava na socijalnu inkluziju i jednake mogućnosti za povratak dostojanstva osoba sa invaliditetom“ („Achieving human rights for social inclusion and equal opportunities to regain dignity of persons with disabilities”) koji finansira Evropska unija u okviru programa EIDHR a sprovodi udruženje „Siguran život“ iz Opova u partnerstvu sa lokalnim organizacijama osoba sa invaliditetom: UPIK Opovo (Baranda); Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara južnog Banata, Pančevo; S.H.U.P.I.K. „PARAKVAD VŠ“, Vršac i Udruženje paraplegičara Banata, Zrenjanin. Brošura je izdata na srpskom, engleskom i na 5 manjinskih jezika (madjarskom, rumunskom, slovačkom, bugarskom i makedonskom).