Studija o položaju žena sa invaliditetom

U okviru projekta „Ostvarivanje ljudskih prava na socijalnu inkluziju i jednake mogućnosti za povratak dostojanstva osoba sa invaliditetom“ („Achieving human rights for social inclusion and equal opportunities to regain dignity of persons with disabilities”) koji finansira Evropska unija u okviru programa EIDHR, sufinansira AP Vojvodina a sprovodi udruženje „Siguran život“ izrađena je Studija o položaju žena sa invaliditetom kao posebno osetljivoj društvenoj grupi. Istraživanje je obuhvatilo ciljane opštine Opovo, Zrenjanin, Pančevo i Vršac a uključilo je direktne razgovore sa ženama sa invaliditetom i predstavnicima lokalnih vlasti i institucija kao i analizu upitnika koji su bili namenjeni ovim ciljnim grupama.