Aktuelni

Projekti koji su u toku:

 

  • Projekat „Korak dalje u socijalnoj inkluziji Roma u opštini Opovo“ počeo je svoju realizaciju 04. septembra 2019. Udruženje „Siguran život“ je partner na projektu čiji je nosilac opština Opovo uz još jednog partnera, NVO Incijative mladih Opova. Projekat je odobren u okviru grant šeme programa IPA 2016 „EU podrška inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“ koji finansira Evropska unija, a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština (SKGO). Projekat će trajati 12 meseci i baviće se pitanjima zapošljavanja romskih žena i mladih kroz obuke, senzitivisanje poslovnog sveta i lokalnih institucija, ali i kroz konkretna zapošljavanja. Između ostalog, od 10 mladih Roma i Romkinja koji će proći kurs za kompjutersku pismenost, jedna osoba će biti izabrana za projektnog asistenta i time direktno uključena u rad na projektu. Socijalni partner projekta je fabrika „Piramida experta“ koja se bavi proizvodnjom integralnog keksa i koja će zaposliti žene romske nacionalnosti iz lokalne zajednice.