O nama

Udruženje Siguran život je kao organizacija civilnog društva osnovano u Opovu decembra 2010. godine sa ciljem iniciranja i sprovođenja projekata za unapređenje kvaliteta života u lokalnoj zajednici, podizanje svesti građana o njihovim pravima i zaštite sredine u kojoj živimo na svim nivoima – kako ekološkom tako i na socijalnom, kulturnom i svakom drugom polju u kome se ogleda dobrobit jednog društva.

Udruženje pruža podršku drugim organizacijama i institucijama prilikom pripreme predloga projekata za EU i domaće fondove kao i prilikom njihove realizacije. Udruženje takođe sprovodi obuke u vezi sa pripremom i implementacijom projekata tj. upravljanja projektnim ciklusom.