Zaštita životne sredine i energetska efikasnost

U saradnji sa stručnjacima iz oblasti zaštite životne sredine i energetske efikasnosti sprovodili smo male projekte od kojih posebno izdvajamo prezentacije učenicima osnovnih škola sa teritorije opštine Opovo o recikliranju plastičnih flaša u svrhu kolekcije i upotrebe solarne energije, podsticanje selekcije otpada u učionicama za decu nižeškolskog uzrasta i sl.