Realizovani

  • Projekat „Ostvarivanje ljudskih prava na socijalnu inkluziju i jednake mogućnosti za povratak dostojanstva osoba sa invaliditetom“ („Achieving human rights for social inclusion and equal opportunities to regain dignity of persons with disabilities”) je započet 21.decembra 2018. Projekat finansira Evropska unija  u okviru programa European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) Country Based Support Scheme 2016 & 2017 for Serbia a sprovodi udruženje „Siguran život“ iz Opova u partnerstvu sa lokalnim organizacijama civilnog društva posvećenim unapređenju prava osoba sa invaliditetom: UPIK Opovo (Baranda); Udruženjem paraplegičara i kvadriplegičara južnog Banata, Pančevo; SHUPIK PARAKVAD VŠ, Vršac i Udruženjem paraplegičara Banata, Zrenjanin. Projekat će trajati 12 meseci i biće realizovan na teritoriji četiri pomenute banatske opštine. Obuhvata različite aktivnosti podrške udruženjima osoba sa invaliditetom i pojedincima, između ostalog: posete školama u ciljanim gradovima, javne debate sa građanima, postavljanje prilagođene mini-teretane u Barandi, izradu specifične brošure sa najčešćim pitanjima i dilemama OSI, kao i pokretanje incijativa za unapređenje položaja ciljne grupe. Rezultati planirani da se dostignu kroz ovaj projekat su sledeći: 1) Osobe s invaliditetom podržane u upoznavanju i ostvarivanju svojih prava, čime je poboljšan njihov društveni položaj; 2) Pozitivne društvene vrednosti, stavovi i znanja o ljudskim pravima osoba s invaliditetom proširena među mladima i njihovim zajednicama u ciljanim opštinama; 3) Poboljšani kapaciteti lokalnih OCD u području zaštite ljudskih prava i omogućen snažniji uticaj civilnog društva u tematskoj oblasti i 4) Projekt uspešno promovisan i podigao svest javnosti u lokalnim zajednicama kroz transparentan i aktivan dijalog i prezentacije o ljudskim pravima.

  • „Socijalna inkluzija Roma u opštini Opovo“ finansiran od strane EU u okviru programa „Sprovođenje trajnih stambenih rešenja i unapređenje infrastrukture u romskim naseljima“ kojim rukovodi Ministarstvo finansija i Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije. Projekat je počeo u junu 2017. godine i trajaće 18 meseci. U okviru projekta će 14 romskih porodica dobiti na upotrebu nove montažne kuće i sprovešće se kampanja za bolju socijalnu inkluziju Roma pod sloganom „Dobar komšija“.
  • EU projekat prekogranične saradnje Srbija-BiH „Improved waste water and environment management in the areas of Ub and Eastern Sarajevo„ koji je sprovodilo Javno komunalno preduzeće “Đunis“ Ub u saradnji sa Javnim komunalnim preduzećem “Vodovod i kanalizacija” iz Istočnog Sarajeva. Projekat je trajao od decembra 2012. do decembra 2013.godine.
  • EU projekat Socio-ekonomskog razvoja Dunavske regije „Connecting the districts and municipalities of the Danube-Serbia region with the joint objective of improvement of socio-economic development” finansiran od EU i ADA (Austrijska razvojna agencija). Projekat je sprovodila opština Bač a partneri su, pored našeg udruženja, bili: Poljoprivredni fakultet Novi Sad, opština Odžaci, udruženje žena „Kolevka Bačke“  Bač, udruženje žena „Lenka“  Odžaci, Udruženje preduzetnika Bačka Palanka i Biznis klub Bačka Palanka. Projekat je trajao od septembra 2013. do juna 2015.
  • Edukacije o energetskoj efikasnosti za učenike osnovnoškolskog uzrasta, projekat finansiran od strane udruženja, realizovan na teritoriji opštine Opovo u saradnji sa Udruženjem Vinčanski neolit iz Vinče u novembru 2014. godine.

Udruženje je kroz projektni rad sprovelo dva ciklusa obuka za pisanje projekata za lokalne organizacije civilnog društva i za lokalne institucije, finansirano od strane opštine Opovo u decembru 2015. i junu 2016. godine. Takođe, naše udruženje je sprovelo projekat pružanja pomoći od strane geranto-domaćica staračkim domaćinstvima na teritoriji opštine Opovo, finansiran kroz javne radove Republike Srbije u periodu od od juna do septembra 2016. godine.