Druga radionica o ljudskim pravima OSI

U okviru projekta „Ostvarivanje ljudskih prava na socijalnu inkluziju i jednake mogućnosti za povratak dostojanstva osoba sa invaliditetom“ („Achieving human rights for social inclusion and equal opportunities to regain dignity of persons with disabilities”) koji finansira Evropska unija u okviru programa EIDHR a sprovodi udruženje „Siguran život“ iz Opova, 10. maja je održana druga u ciklusu od ukupno tri radionice o ljudskim pravima osoba sa invaliditetom. Pred 40 prisutnih polaznika predavač Tatjana Milisavljević je govorila o pravima iz domena socijalne zaštite i odgovarala na pitanja prisutnih. Učesnici radionice bili su veoma aktivni i diskusija je bila živa i o raznovrsnim temama u vezi sa unapređenjem položaja osoba sa invaliditetom, između ostalog o procedurama sticanja lakoaktivnih kolica, podrške u vidu pomoći od strane okupacionih terapeuta, ostvarivanju prava na olakšice i subvencije, ostvarivanju prava na rad i o zakonskim uredbama za socijalno preduzetništvo. Kao i na prethodnoj radionici, učesnici su se dogovorili oko tema za incijative koje će biti podnošene ka lokalnim i nacionalnim organima vlasti. Na radionici su bili prisutni članovi partnerskih organizacija: UPIK Opovo (Baranda); Udruženjem paraplegičara i kvadriplegičara južnog Banata, Pančevo; S.H.U.P.I.K. „PARAKVAD VŠ“, Vršac i Udruženjem paraplegičara Banata, Zrenjanin, kao i gosti iz drugih organizacija civilnog društva posvećenih unapređenju prava osoba sa invaliditetom.