Javna debata u Pančevu

Javna debata o položaju osoba sa invaliditetom održana je 18.09.2019. u Gradskoj kući u Pančevu u okviru projekta „Ostvarivanje ljudskih prava na socijalnu inkluziju i jednake mogućnosti za povratak dostojanstva osoba sa invaliditetom“ („Achieving human rights for social inclusion and equal opportunities to regain dignity of persons with disabilities”) koji finansira Evropska unija u okviru programa European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR).Događaju su prisustvovalisvi partneri na projektu, nosilac projekta Udruženje „Siguran život“ iz Opova i četiri partnerske organizacije koje zastupaju prava osoba sa invaliditetom: Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara Opovo, Baranda, Socijalno-humanitarno udruženje paraplegičara i kvadriplegičara „PARAKVAD VŠ“, Vršac, Udruženje paraplegičara Banata, Zrenjanin i Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara južnog Banata, Pančevo. Debati su takođe prisustvovali predstavnici lokalnih institucija – Nacionalne službe za zapošljavanje, Doma zdravlja, Kancelarije lokalnog ombudsmana itd. kao i medija i udruženja osoba sa invaliditetom. Predstavnici lokalne samouprave nisu bili prisutni.Debata je protekla u otvorenoj diskusiji u okviru koje su otvorene mnoge teme i identifikovani budući koraci između ostalog pokretanje incijative za osnivanje kancelarije za osobe sa invaliditetom u okviru Grada Pančeva, pojednostavljenje procedura Doma zdravlja prilikom pregleda osoba sa invaliditetom, povećanje obuhvata prevoza za decu sa posebnim potrebama i sl.