Novi EU projekat u kome učestvuje Siguran život

Počeo je novi projekat koji će u narednih 12 meseci sprovoditi
udruženje „Siguran život“ kao partner na projektu, zajedno sa
opštinom Opovo, nosiocem projekta, i NVO Incijative mladih Opova, drugim partnerom. Projekat pod nazivom „Korak napred u socijalnoj inkluziji Roma u opštini Opovo“ startovao je 04. septembra 2019. a odobren je u okviru programa IPA 2016 „EU podrška inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“ koji finansira Evropska unija, a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština (SKGO). Projekat će se baviti pitanjima zapošljavanja romskih žena i mladih. Na projektu će biti organizovane obuke za usvajanje novih znanja i veština, sprovedena kampanja senzitivisanja kompanija i lokalnih institucija i realizovana zapošljavanja ciljne grupe. Između ostalog, od 10 mladih Roma i Romkinja koji će proći kurs za kompjutersku pismenost, jedna osoba će biti izabrana za projektnog asistenta i time direktno uključena u rad na projektu. Socijalni partner projekta je fabrika „Piramida experta“ koja će zaposliti žene romske nacionalnosti iz lokalne zajednice.