Javna debata u Opovu

Javna debata o položaju osoba sa invaliditetom održana je 20.09.2019. u prostorijama UPIK Opovo u Barandi u okviru projekta „Ostvarivanje ljudskih prava na socijalnu inkluziju i jednake mogućnosti za povratak dostojanstva osoba sa invaliditetom“ („Achieving human rights for social inclusion and equal opportunities to regain dignity of persons with disabilities”) koji finansira Evropska unija u okviru programa European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR).
Događaju su prisustvovali nosilac projekta Udruženje „Siguran život“ iz Opova i partnerske organizacije koje zastupaju prava osoba sa invaliditetom: Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara Opovo, Baranda, i Udruženje paraplegičara Banata, Zrenjanin, kao i predsednik opštine Opovo, Zoran Tasić i opštinski odbornik Miloš Markov.
Debata je protekla u konstruktivnom i otvorenom razgovoru tokom kojeg su se, između ostalog, pokrenula pitanja donošenja lokalnih strateških dokumenata iz oblasti socijalne zaštite koja bi se ticala osoba sa invaliditetom, rešavanje arhitektonske pristupačnosti objektima, posebno ambulantama Doma zdravlja, kao i pitanje bolje socijalne uključenosti dece sa posebnim potrebama.