Finalna radionica o pravima osoba sa invaliditetom

U okviru projekta „Ostvarivanje ljudskih prava na socijalnu inkluziju i jednake mogućnosti za povratak dostojanstva osoba sa invaliditetom“ („Achieving human rights for social inclusion and equal opportunities to regain dignity of persons with disabilities”)kojifinansira Evropska unija krozEIDHRprogram a sprovodi udruženje „Siguran život“ iz Opova, 18. oktobrau Opovu je održana treća, finalnaradionica o ljudskim pravima osoba sa invaliditetom. Pred prisutnim polaznicima predavač Tatjana Milisavljević je govorila o pravima iz domena zapošljavanja osoba sa invaliditetom kao i o odredbama Zakona o zabrani diskriminacije Republike Srbije i odgovarala na pitanja prisutnih. Među prisutnima su bili i predsednici Saveza paraplegičara i kvadriplegičara Srbije SPIKS i Saveza paraplegičara i kvadriplegičara Vojvodine što je bilo prilika da se čuju primeri iz prakse i dobiju konkretni saveti.Učesnici radionice su biliveoma aktivni i diskusija je bila živa i o raznovrsnim temama u vezi sa unapređenjem položaja osoba sa invaliditetom, između ostalog o potrebi promene procedura zadobijanje lakoaktivnih kolica, povećanju naknade za tuđu negu i pomoć, uvođenju socijalnih usluga u lokalnoj zajednici kao što su stanovanje uz podršku i personalni asistent. Kao i na prethodnoj radionici, učesnici su se dogovorili oko tema za incijative koje će biti podnošene ka lokalnim i nacionalnim organima vlasti. Na radionici su bili prisutničlanovi partnerskih organizacija kao i gosti iz drugih organizacija civilnog društva posvećenih unapređenju prava osoba sa invaliditetom i građanstvo.