Održan okrugli sto sa privrednicima

U okviru projekta „Korak dalje u socijalnoj inkluziji Roma u opštini Opovo“ 20.11.2019. održan je prvi okrugli sto za poslodavce na temu zapošljavanja ranjivih grupa, posebno projektne ciljne grupe, romske populacije. Projekat je predstavila menadžerka projekta, Ivana Obradović, ispred partnerske organizacijeNVO „Siguran život“ dok je odbornik opštine Opovo,Miloš Markov, predstavio olakšice i subvencije koje se mogu steći prilikom zapošljavanjaranjivih grupa a na konkursima lokalne samouprave, AP Vojvodine i Repubike Srbije. Ova tema je izazvala veliko interesovanje prisutnih i konstruktivna diskusija je donela konkretne predloge za facilitaciju saradnje opštine, relevantnih lokalnih institucija, projektnog tima i kompanija sa teritorije opštine Opovo. Među učesnicima su, pored predstavnika kompanija i preduzetnika, bili i predstavnici Nacionalne službe za zapošljavanje, Centra za socijalni rad, JLS, Doma zdravlja i dr.

Projekat je odobren u okviru programa IPA 2016 „EU podrška inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“ koji finansira Evropska unija, a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština (SKGO).