Četvrti sastanak projektnog tima

U Pančevu je 26.11.2019. održan četvrti, finalni sastanak projektnog tima u okviru projekta „Ostvarivanje ljudskih prava na socijalnu inkluziju i jednake mogućnosti za povratak dostojanstva osoba sa invaliditetom“ („Achieving human rights for social inclusion and equal opportunities to regain dignity of persons with disabilities”) koji finansira Evropska unija u okviru programa EIDHR a sprovodi udruženje „Siguran život“ iz Opova. Sastanku su prisustvovali predstavnici svih partnerskih organizacija: UPIK Opovo (Baranda); Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara južnog Banata, Pančevo; S.H.U.P.I.K. „PARAKVAD VŠ“, Vršac i Udruženje paraplegičara Banata, Zrenjanin. Pored dogovora o narednim projektnim aktivnostima i preseka realizovanog, potpisan je i Memorandum o budućoj saradnji između četiri lokalna udruženja koja zastupaju prava osoba sa invaliditetom a koje su već ostvarile uspešnu saradnju na ovom projektu.