Obuke za pisanje projekata

Nakon uspešno sprovedenih obuka u vezi sa pripremom predloga projekata za EU i domaće fondove „Kako do EU fondova – od ideje do realizacije”, udruženje je nastavilo sa mentorskim radom kojim se pruža dalja podrška organizacijama koje su prošle obuku a identifikovale su projektnu ideju i odgovarajući Poziv za podnošenje projekata.
Kako su protekle obuke, možete pogledati na veb stranicama Glasa Opova:

http://www.glasopova.rs/?p=10360&print=print

Od ideje do realizacije projekta: TOKOM VIKENDA NASTAVLJA SE OBUKA