Otvarajuća konferencija

Otvarajuća konferencija projekta „Ostvarivanje ljudskih prava na socijalnu inkluziju i jednake mogućnosti za povratak dostojanstva osoba sa invaliditetom“ koji finansira Evropska unija u okviru EIDHR programa a sprovodi udruženje „Siguran život“ iz Opova održana je 29.01.2019 u Opovu. Projekat se realizuje u partnerstvu sa lokalnim organizacijama civilnog društva posvećenim unapređenju prava osoba sa invaliditetom: UPIK Opovo (Baranda); Udruženjem paraplegičara i kvadriplegičara južnog Banata, Pančevo; S.H.U.P.I.K. „PARAKVAD VŠ“, Vršac i Udruženjem paraplegičara Banata, Zrenjanin.

Na koferenciji su govorili g-đa Ana Milenić iz Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, Ana Rajković, menadžerka projekta, ispred „Sigurnog života“, Tatjana Milisavljević, saradnik za pitanja ljudskih prava, Sava Lazin ispred partnerske organizacije UPIK Baranda, Dragan Vitorović, koordinator projekta, ispred partnerske organizacije iz Vršca i Nenad Krbavac, kooridinator za Zrenjanin ispred partnerske organizacije. Tokom konferencije govornici su predstavili predviđene aktivnosti projekta, koje će biti realizovane do 20. decembra 2019. do kada traje projekat, a koje su usmerene na podršku udruženjima osoba sa invaliditetom i pojedincima: posete školama u ciljanim gradovima, javne debate sa građanima, postavljanje prilagođene mini-teretane u Barandi, izradu višejezične brošure sa najčešćim pitanjima i dilemama OSI, kao i pokretanje incijativa za unapređenje položaja ove ranjive grupe