Siguran život realizuje novi EU projekat

Udruženje Siguran život je 21.decembra 2018. započelo implementaciju projekta „Achieving human rights for social inclusion and equal opportunities to regain dignity of persons with disabilities” („Ostvarivanje ljudskih prava na socijalnu inkluziju i jednake mogućnosti za povratak dostojanstva osoba sa invaliditetom“) koji finansira Evropska unija  u okviru programa European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) Country Based Support Scheme (CBSS) 2016 & 2017 for Serbia. Projekat se sprovodi na teritoriji četiri banatske opštine: Opovo, Pančevo, Vršac i Zrenjanin u partnerstvu sa lokalnim organizacijama civilnog društva posvećenim unapređenju prava osoba sa invaliditetom: UPIK Opovo (Baranda); Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara južnog Banata, Pančevo; SHUPIK PARAKVAD Vršac i Udruženja paraplegičara Banata, Zrenjanin. Projekat će trajati 12 meseci a obuhvata različite aktivnosti podrške udruženjima osoba sa invaliditetom i pojedincima, između ostalog: posete školama u ciljnim gradovima, javne debate sa građanima, postavljanje prilagođene mini-teretane u Barandi, izradu specifične brošure sa najčešćim pitanjima i dilemama OSI, kao i pokretanje incijativa za unapređenje položaja ciljne grupe.