Drugi okrugli sto u okviru EU projekta „Krug podrške“

Na projektu „Krug podrške“, koji sprovodi opština Opovo u saradnji sa Centrom za socijalni rad Opovo i udruženjem „Siguran život“, a uz finansijsku podršku Evropske unije na programu „Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji“ koji implementira UNOPS, organizovan je drugi okrugli sto sa predstavnicima poslovnog sveta, lokalnih i nacionalnih institucija i akterima projekta.

Nakon uvodnog obraćanja zamenice predsednika Opštine Opovo, Anke Simin Damjanov, menadžerka projekta, Ivana Obradović, predstavila je rezultate projekta i pozvala članove korisničkih porodica da iznesu svoje utiske o tome kakve im je promene projekat uneo u živote. Svi su naglasili da je preseljenje u nove kuće bilo vrlo podsticajno za njih i dalo im dodatnu motivaciju da znanja i veštine stečene kroz stručne obuke što pre pretoče u konkretne poslove, bilo kroz zapošljavanje ili samozapošljavanje. Njihovi mentori na obukama, radnoj praksi i aktivnoj inkluziji dali su svoj osvrt na međusobni rad i saradnju, ističući pozitivnu promenu koju su uočili u većoj motivaciji i proaktivnom stavu kod korsinika.

Predstavnici Nacionalne službe za zapošljavanje su pozvali korisnike projekta da se prijave na obuku za izradu biznis planova kako bi nova poslovna znanja mogli da adekvatnije upotrebe u samostalnim delatnostima. Takođe su predstavili i olakšice koje su poslodavcima na raspolaganju prilikom zapošljavanja ranjivih grupa.

Diskusija je bila veoma živa i otvorena i svi učesnici su se saglasili da su ovakvi susreti svima na korist i da bi ih trebalo više organizovati.

Projekat se završava 30.aprila 2024.