Produžen projekat “Krug podrške”

Sa zadovoljstvom saopštavamo da je projekat „Krug podrške“, koji sprovodi opština Opovo u saradnji sa Centrom za socijalni rad Opovo i udruženjem građana „Siguran život“, a finansira Evropska unija kroz program „Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji“ implementiran od strane UNOPS-a,  produžen za 9 meseci kako bi se obezbedile kuće za sve korisnike sa teritoriji opštine Opovo koji su odabrani tokom projekta.    

Odabrani korisnici pripadaju osetljivim socijalnim grupama, a prema projektnim kriterijumima, to su porodice koje nemaju rešeno stambeno pitanje niti dovoljno ekonomskih mogućnosti da dođu do tog rešenja po tržišnim uslovima, a pripadaju sledećim kategorijama: romske porodice, porodice čiji je član osoba sa invaliditetom, žene žrtve porodičnog nasilja i jednoroditeljske porodice (porodice sa samohranim roditeljem) sa teritorije opštine Opovo.

Projekat sada traje do 30. aprila 2024.