Dodatne posete porodicama u okviru EU projekta „Krug podrške“

Radi što detaljnije procene potreba korisnika, na projektu „Krug podrške“, koji sprovodi opština Opovo u saradnji sa Centrom za socijalni rad Opovo i udruženjem „Siguran život“, a uz finansijsku podršku Evropske unije u programu „Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji“ koji implementira UNOPS, realizovane su dodatne posete selektovanim korisničkim porodicama među kojma su sada 3 porodice koje su već dobile kuću.

Posete je vodila Humanitarna organizacija „Dečje srce“ iz Beograda, dok su članovi projektnog tima ispred udruženja „Siguran život“ pružili podršku.

Procenom su obuhvaćeni svi članovi domaćinstava koja su prošla selekciju, tako da su, pored mera zapošljavanja, uzete u obzir i potrebe poput: podrške u redovnom školovanju, doškolovavanju, pohađanju specijalizovanih kurseva, sportskih aktivnosti i/ili sekcija, nabavka nameštaja i kućnih aparata itd. Članovi projektnog tima su se još bliže upoznali sa korisničkim porodicama i učvrstili stečeno poverenje.