Posete porodicama u okviru EU projekta „Krug podrške“

Kao jedna od projektnih aktivnosti, na projektu „Krug podrške“, koji sprovodi opština Opovo u saradnji sa Centrom za socijalni rad Opovo i udruženjem „Siguran život“, a uz finansijsku podršku Evropske unije u programu „Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji“ koji implementira UNOPS, započele su posete selektovanim korisničkim porodicama kojima je planirana dodela kuća.

Posete se realizuju u svrhu mapiranja potreba porodica, od strane stručne organizacije, H.O. „Dečje srce“, a zarad uspostavljanja mehanizama za zapošljavanje i samozapošljavanje i aktivnu inkluziju, kako bi se korisnicima projekta pružile bolje šanse za pozicioniranje na tržištu rada, socijalna uključenost i poboljšanje uslova života. Procenom će biti obuhvaćeni svi članovi domaćinstava koja su prošla selekciju, tako da će, pored mera zapošljavanja, biti uzete u obzir i potrebe poput: podrške u redovnom školovanju, doškolovavanju, pohađanju specijalizovanih kurseva, sportskih aktivnosti i/ili sekcija, nabavka nameštaja i kućnih aparata itd. Članovi projektnog tima ispred udruženja „Siguran život“ su učestvovali u ovoj aktivnosti i još bliže se upoznali sa korisničkim porodicama i učvrstili stečeno poverenje.

U narednim danima biće posećene sve odabrane porodice kako bi se analiza potreba kompletirala i započelo sa narednim setom aktivnosti.