Novi EU projekat Sigurnog života

Udruženje „Siguran život“ realizuje novi EU projekat kao partner na projektu koji sprovodi opština Opovo u saradnji sa Centrom za sociajlni rad Opovo. Kao u većini projekata do sada, naše udruženje se trudi da omogući sigurniji život osobama iz ranjivih socijalnih kategorija pa je i ovaj projekat usmeren na obezbeđivanje trajnih stambenih rešenja i podršku pri zapošljavanju i inkluziji za najugroženije porodice u Opovu.

Projekat „Krug podrške“ se realizuje od 01.aprila 2022. uz finansijsku podršku Evropske unije u okviru programa „Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji“ koji implementira UNOPS (Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge).

Projekat se realizuje sa ciljevima da podrži uspostavljanje trajnih rešenja stambenog pitanja i da poveća šanse ranjivih socijalnih grupa za bolje pozicioniranje na tržištu rada kroz podizanje mogućnosti za (samo)zapošljavanje i poboljšanje životnog standarda.

Glavne planirane aktivnosti su: obezbeđivanje stambenih rešenja kroz kupovinu i renoviranje 10 seoskih kuća i sprovođenje mera socijalne inkluzije i podsticanja (samo)zapošljivosti za selektovane porodice kroz obuke i nabavku opreme i alata, uz kampanju promocije i podizanja svesti među stanovništvom.

Projekat će trajati 16 meseci, od 01. aprila 2022. do 31. jula 2023.