Poziv za prijavu volontera za rad na projektu

Udruženje „Siguran život“ poziva mlade Rome i Romkinje iz 4 naselja opštine Opovo da se prijave za angažman (na osnovu volonterske dnevnice) za terenski rad koji obuhvata obilaske romskih porodica sa decom školskog uzrasta u jednom od 4 naselja (Opovu, Barandi, Sakulama i Sefkerinu) i prikupljanje podataka na osnovu već pripremljenog upitnika. Ukupno će biti angažovano 4 volontera za svako od naselja a uslovi za prijavu su sledeći:

  • Starost od 18 do 30 godina
  • Prebivalište u Opovu, Barandi, Sakulama ili Sefkerinu
  • Odlične komunikacione veštine i dobar kontakt sa zajednicom
  • Poznavanje rada na računaru (kao prednost, ali ne i neophodan uslov).

Angažman će trajati 5 dana (prema kojima je i dodeljena dnevnica) i predviđeno je da bude završen do kraja decembra. Volonteri će raditi u bliskoj saradnji sa projektnim timom udruženja. Sve prikupljene informacije će ostati anonimne i upotrebljene samo za svrhu projekta.

Prijave će se primati putem mejla ili telefona (navedeni na sajtu udruženja) do 15. decembra 2021. O ostalim detaljima angažmana zainteresovani kandidati će biti upoznati kroz direktan kontakt sa projektnim timom.

Ova aktivnost se realizuje u okviru projekta „Ko zna, taj i može/Ko djanola, ov shaj“ koji je podržalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Republike Srbije, a sprovodi udruženje „Siguran život“ iz Opova. Projekat ima za cilj smanjenje stope osipanja iz školskog sistema dece romske nacionalnosti na području opštine Opovo i šire.