Završen projekat Korak dalje u socijalnoj inkluziji Roma u opštini Opovo

Organizovanjem finalne konferencije obeležen je završetak projekta „Korak dalje u socijalnoj inkluziji Roma u opštini Opovo“, koji finansira Evropska unija, sufinansira AP Vojvodina, a sprovodi opština Opovo u partnerstvu sa udruženjima „Siguran život“ i „Incijative mladih Opova“ (IMO). Projekat se zvanično završava 03.11.2020. nakon što je sa 12 produžen na 14 meseci trajanja, a finalna konferencija projekta je održana u dva termina, 28. i 29.10.2020. zbog otežavajućih okolnosti usled pandemije COVID-19 i restriktivnih mera koje se odnose na okupljanja.
Prisutnima se prvo obratio predsednik opštine Opovo, Miloš Markov, koji je rekao da je ovo još jedan uspešno sproveden projekat, i pored toga što su projekti za EU fondove komplikovani za realizaciju i administraciju, ali da se lokalna samouprava u saradnji sa civilnim sektorom uspešno nosi sa ovim izazovima. Takođe, podsetio je da je ovo drugi po redu realizovan EU projekat koji je bio namenjen istoj ciljnoj grupi. Predsednik je naglasio da će se nastaviti sa podsticanjem ovakavog tipa projekata, kao i da će fokus u narednima biti i na ostalim kategorijama ranjivih društvenih grupa.
Uticaj i rezultate projekta predstavila je menadžerka projekta, Ivana Obradović, ispred partnerske organizacije „Siguran život“. Ona je ukazala na konkretne rezultate poput održanog kursa kompjutera za mlade Rome, zapošljavanja romskih žena iz ranjivih kategorija, nabavke pećnice za socijalnog partnera fabriku „Piramida Experta“ i laptopa za dalji rad sa mladima, ali i na one koji će tek u narednom periodu doneti očigledniji benefit – podizanje svesti građana o suživotu u toleranciji, motivacija mladih za aktivno traženje posla i sticanje novih znanja i veština, podrška ženama da steknu nezavisiji položaj u porodici i zajednici kao i na ostale srodne teme koje su otvorene među građanima kako bi doprinele dugoročnom pozitivnom efektu u našoj sredini.
Projekat je odobren u okviru programa IPA 2016 „EU podrška inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“ koji finansira Evropska unija, a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština (SKGO).

https://www.glasopova.rs/?p=39146

Drugi okrugli sto održan na EU projektu

U okviru projekta „Korak dalje u socijalnoj inkluziji Roma u opštini Opovo“ 28.09.2020. održan je drugi okrugli sto za poslodavce na temu zapošljavanja ranjivih grupa, posebno projektne ciljne grupe, romske populacije. Projekat, koji finansira Evropska unija a sprovodi opština Opovo u partnerstvu sa udruženjima „Siguran život“ i „Incijative mladih Opova“ (IMO), produžen je sa 12 na 14 meseci zbog otežavajućih okolnosti usled pandemije COVID-19 i trajaće do 03.11.2020.

Među učesnicima su, pored predstavnika kompanija i preduzetnika, bili i predstavnici lokalne samouprave i relevantnih lokalnih institucija poput kancelarije Nacionalne službe za zapošljavanje, Centra za socijalni rad, Doma zdravlja i dr.

Prisutnima se prvo obratio predsednik opštine Opovo, Miloš Markov, koji je rekao da će lokalna samouprava nastaviti da podstiče ovakav tip projekata i ubuduće, a da će fokus u narednim projektima biti i na ostalim kategorijama ranjivih grupa. Dosadašnje rezultate projekta predstavila je menadžerka projekta, Ivana Obradović, ispred partnerske organizacije „Siguran život“. Suvlasnik fabrike „Piramida eksperta“, socijalnog partnera projekta, Zoran Stoimenov, izneo je iskustva u radu na projektu kao i izazove i prednosti na koje su nailazili prilikom zapošljavanja osoba iz ciljne grupe projekta.

Projekat je odobren u okviru programa IPA 2016 „EU podrška inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“ koji finansira Evropska unija, a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština (SKGO).

Praćenje ljudskih prava ciljne grupe

U okviru projekta „Korak dalje u socijalnoj inkluziji Roma u opštini Opovo“ koji finansira Evropska unija a sprovodi opština Opovo u partnerstvu sa udruženjima „Siguran život“ i „Incijative mladih Opova“ (IMO) od maja 2020. sprovodi se monitoring ljudskih prava ciljne grupe. Angažovana ekspertska kuća je sprovela istraživanje putem upitnika o ostvarenju osnovnih ljudskih prava i sloboda, a 08.09.2020. je realizovan terenski uvid u poštovanje radnih prava žena zaposlenih tokom projekta.

Projekat je odobren u okviru programa IPA 2016 „EU podrška inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“ koji finansira Evropska unija, a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština (SKGO).

Tokom posete terenu, obavljen je razgovor sa ženama zaposlenim u fabrici „Piramida Experta“ i sa projektnom asistentkinjom koja je angažovana na projektu na poslovima arhiviranja dokumentacije i logistike, kao podrška u radu menadžerki projekta.

Analizom prikupljenih upitnika i obavljenih razgovora sa predstavnicima ciljne grupe omogućiće se procena poštovanja njihovih ljudskih prava tokom projekta kao i u regularnim okolnostima, a angažovana monitorka je iskazala veliko zadovoljstvo činjenicama i slikom stečenim uvidom na terenu.

Posete ciljnoj grupi projekta

U okviru projekta „Korak dalje u socijalnoj inkluziji Roma u opštini Opovo“ koji finansira Evropska unija a sprovodi opština Opovo u partnerstvu sa udruženjima „Siguran život“ i „Incijative mladih Opova“ (IMO) tokom decembra 2019. i januara 2020. realizovane su posete romskim porodicama u Opovu, Sefkerinu, Sakulama i Barandi. Aktivnost će se nastaviti i u narednim mesecima.

Humanitarna organizacija „Dečje srce“ iz Beograda koja je angažovana na projektu za ovu aktivnost, razgovarala je sa ženama i mladima romske populacije sa ciljem da ih motiviše za aktivno traženje posla i unapređenje svojih kompetencija. Tokom poseta su podeljeni namenski izrađeni lifleti i popunjeni individualni upitnici kako bi se stekao uvid u potrebe, veštine i interesovanja ciljne grupe. Pomoću analize prikupljenih upitnika i obavljenih razgovora sa predstavnicima ciljne grupe olakšaće se odabir polaznika za kompjuterski kurs kao i za buduća predviđena zapošljavanja tokom projekta.

Kao podrška mobilnom timu, posetama je prisustvovala predstavnica partnera, NVO IMO, Dragana Avramović, na projektu zadužena za odnose sa javnošću, koja je izradila foto arhivu za ovu priliku i dodatno informisala prisutne o aktivnostima projekta.

Projekat je odobren u okviru programa IPA 2016 „EU podrška inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“ koji finansira Evropska unija, a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština (SKGO).

Obeležen završetak EU projekta za podršku osobama sa invaliditetom

Završna konferencija projekta „Ostvarivanje ljudskih prava na socijalnu inkluziju i jednake mogućnosti za povratak dostojanstva osoba sa invaliditetom“ koji finansira Evropska unija u okviru EIDHR programa, sufinansira Autonomna Pokrajina Vojvodina a sprovodi udruženje „Siguran život“ iz Opova održana je 17.12.2019. u Opovu. Projekat je realizovan tokom 12 meseci u partnerstvu sa lokalnim organizacijama civilnog društva koja se zalažu za unapređenje prava osoba sa invaliditetom: UPIK Opovo (Baranda); Udruženjem paraplegičara i kvadriplegičara južnog Banata, Pančevo; S.H.U.P.I.K. „PARAKVAD VŠ“, Vršac i Udruženjem paraplegičara Banata, Zrenjanin.

Na koferenciji su govorili gospodin Zoran Tasić, predsednik opštine Opovo, gospodin Ljubomir Stanisavljev, zamenik pokrajinskog sekretara za sport i omladinu AP Vojvodine, gospodin Mihailo Pajević, predsednik Saveza paraplegičara i kvadriplegičara Srbije (SPIKS), gospodin Stevan Lukovnjak, predsednik Saveza paraplegičara i kvadriplegičara Vojvodine, Ana Rajković, menadžerka projekta, ispred „Sigurnog života“, Sava Lazin ispred partnerske organizacije UPIK Opovo Baranda, Dragan Vitorović, koordinator projekta, ispred partnerske organizacije PARAKVAD VŠ iz Vršca, Aleksandra Manja, koordinatorka za Pančevo ispred partnerske organizacije Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara južnog Banata i Nenad Krbavac, kooridinator za Zrenjanin ispred partnerske organizacije Udruženje paraplegičara Banata. Tokom konferencije govornici su predstavili rezultate projekta koji su nadmašili planirano i predočili svoju volju i nameru da sarađuju na narednim projektima što je potvrđeno i potpisanim Memorandumom o budućoj saradnji.

Promo-dokumentarni film o položaju osoba sa invaliditetom

Promo-dokumentarni film o životu osoba sa invaliditetom izrađen je u produkciji Glasa Opova u okviru projekta „Ostvarivanje ljudskih prava na socijalnu inkluziju i jednake mogućnosti za povratak dostojanstva osoba sa invaliditetom“ („Achieving human rights for social inclusion and equal opportunities to regain dignity of persons with disabilities”) koji finansira Evropska unija, sufinansira Autonomna Pokrajina Vojvodina a sprovodi udruženje „Siguran život“ iz Opova u saradnji sa četiri partnerske organizacije: UPIK Opovo (Baranda); Udruženjem paraplegičara i kvadriplegičara južnog Banata, Pančevo; S.H.U.P.I.K. „PARAKVAD VŠ“, Vršac i Udruženjem paraplegičara Banata, Zrenjanin. Film možete pogledati na sledećem linku:

Publikovana brošura sa najčešćim pitanjima i odgovorima o pravima osoba sa invaliditetom

Brošura o pravima osoba sa invaliditetom publikovana je u okviru projekta „Ostvarivanje ljudskih prava na socijalnu inkluziju i jednake mogućnosti za povratak dostojanstva osoba sa invaliditetom“ („Achieving human rights for social inclusion and equal opportunities to regain dignity of persons with disabilities”) koji finansira Evropska unija u okviru programa EIDHR a sprovodi udruženje „Siguran život“ iz Opova u partnerstvu sa lokalnim organizacijama osoba sa invaliditetom: UPIK Opovo (Baranda); Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara južnog Banata, Pančevo; S.H.U.P.I.K. „PARAKVAD VŠ“, Vršac i Udruženje paraplegičara Banata, Zrenjanin. Brošura je izdata na srpskom, engleskom i na 5 manjinskih jezika (madjarskom, rumunskom, slovačkom, bugarskom i makedonskom).

Četvrti sastanak projektnog tima

U Pančevu je 26.11.2019. održan četvrti, finalni sastanak projektnog tima u okviru projekta „Ostvarivanje ljudskih prava na socijalnu inkluziju i jednake mogućnosti za povratak dostojanstva osoba sa invaliditetom“ („Achieving human rights for social inclusion and equal opportunities to regain dignity of persons with disabilities”) koji finansira Evropska unija u okviru programa EIDHR a sprovodi udruženje „Siguran život“ iz Opova. Sastanku su prisustvovali predstavnici svih partnerskih organizacija: UPIK Opovo (Baranda); Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara južnog Banata, Pančevo; S.H.U.P.I.K. „PARAKVAD VŠ“, Vršac i Udruženje paraplegičara Banata, Zrenjanin. Pored dogovora o narednim projektnim aktivnostima i preseka realizovanog, potpisan je i Memorandum o budućoj saradnji između četiri lokalna udruženja koja zastupaju prava osoba sa invaliditetom a koje su već ostvarile uspešnu saradnju na ovom projektu.

Održan okrugli sto sa privrednicima

U okviru projekta „Korak dalje u socijalnoj inkluziji Roma u opštini Opovo“ 20.11.2019. održan je prvi okrugli sto za poslodavce na temu zapošljavanja ranjivih grupa, posebno projektne ciljne grupe, romske populacije. Projekat je predstavila menadžerka projekta, Ivana Obradović, ispred partnerske organizacijeNVO „Siguran život“ dok je odbornik opštine Opovo,Miloš Markov, predstavio olakšice i subvencije koje se mogu steći prilikom zapošljavanjaranjivih grupa a na konkursima lokalne samouprave, AP Vojvodine i Repubike Srbije. Ova tema je izazvala veliko interesovanje prisutnih i konstruktivna diskusija je donela konkretne predloge za facilitaciju saradnje opštine, relevantnih lokalnih institucija, projektnog tima i kompanija sa teritorije opštine Opovo. Među učesnicima su, pored predstavnika kompanija i preduzetnika, bili i predstavnici Nacionalne službe za zapošljavanje, Centra za socijalni rad, JLS, Doma zdravlja i dr.

Projekat je odobren u okviru programa IPA 2016 „EU podrška inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“ koji finansira Evropska unija, a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština (SKGO).

Finalna radionica o pravima osoba sa invaliditetom

U okviru projekta „Ostvarivanje ljudskih prava na socijalnu inkluziju i jednake mogućnosti za povratak dostojanstva osoba sa invaliditetom“ („Achieving human rights for social inclusion and equal opportunities to regain dignity of persons with disabilities”)kojifinansira Evropska unija krozEIDHRprogram a sprovodi udruženje „Siguran život“ iz Opova, 18. oktobrau Opovu je održana treća, finalnaradionica o ljudskim pravima osoba sa invaliditetom. Pred prisutnim polaznicima predavač Tatjana Milisavljević je govorila o pravima iz domena zapošljavanja osoba sa invaliditetom kao i o odredbama Zakona o zabrani diskriminacije Republike Srbije i odgovarala na pitanja prisutnih. Među prisutnima su bili i predsednici Saveza paraplegičara i kvadriplegičara Srbije SPIKS i Saveza paraplegičara i kvadriplegičara Vojvodine što je bilo prilika da se čuju primeri iz prakse i dobiju konkretni saveti.Učesnici radionice su biliveoma aktivni i diskusija je bila živa i o raznovrsnim temama u vezi sa unapređenjem položaja osoba sa invaliditetom, između ostalog o potrebi promene procedura zadobijanje lakoaktivnih kolica, povećanju naknade za tuđu negu i pomoć, uvođenju socijalnih usluga u lokalnoj zajednici kao što su stanovanje uz podršku i personalni asistent. Kao i na prethodnoj radionici, učesnici su se dogovorili oko tema za incijative koje će biti podnošene ka lokalnim i nacionalnim organima vlasti. Na radionici su bili prisutničlanovi partnerskih organizacija kao i gosti iz drugih organizacija civilnog društva posvećenih unapređenju prava osoba sa invaliditetom i građanstvo.

Javna debata u Opovu

Javna debata o položaju osoba sa invaliditetom održana je 20.09.2019. u prostorijama UPIK Opovo u Barandi u okviru projekta „Ostvarivanje ljudskih prava na socijalnu inkluziju i jednake mogućnosti za povratak dostojanstva osoba sa invaliditetom“ („Achieving human rights for social inclusion and equal opportunities to regain dignity of persons with disabilities”) koji finansira Evropska unija u okviru programa European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR).
Događaju su prisustvovali nosilac projekta Udruženje „Siguran život“ iz Opova i partnerske organizacije koje zastupaju prava osoba sa invaliditetom: Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara Opovo, Baranda, i Udruženje paraplegičara Banata, Zrenjanin, kao i predsednik opštine Opovo, Zoran Tasić i opštinski odbornik Miloš Markov.
Debata je protekla u konstruktivnom i otvorenom razgovoru tokom kojeg su se, između ostalog, pokrenula pitanja donošenja lokalnih strateških dokumenata iz oblasti socijalne zaštite koja bi se ticala osoba sa invaliditetom, rešavanje arhitektonske pristupačnosti objektima, posebno ambulantama Doma zdravlja, kao i pitanje bolje socijalne uključenosti dece sa posebnim potrebama.

Novi EU projekat u kome učestvuje Siguran život

Počeo je novi projekat koji će u narednih 12 meseci sprovoditi
udruženje „Siguran život“ kao partner na projektu, zajedno sa
opštinom Opovo, nosiocem projekta, i NVO Incijative mladih Opova, drugim partnerom. Projekat pod nazivom „Korak napred u socijalnoj inkluziji Roma u opštini Opovo“ startovao je 04. septembra 2019. a odobren je u okviru programa IPA 2016 „EU podrška inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“ koji finansira Evropska unija, a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština (SKGO). Projekat će se baviti pitanjima zapošljavanja romskih žena i mladih. Na projektu će biti organizovane obuke za usvajanje novih znanja i veština, sprovedena kampanja senzitivisanja kompanija i lokalnih institucija i realizovana zapošljavanja ciljne grupe. Između ostalog, od 10 mladih Roma i Romkinja koji će proći kurs za kompjutersku pismenost, jedna osoba će biti izabrana za projektnog asistenta i time direktno uključena u rad na projektu. Socijalni partner projekta je fabrika „Piramida experta“ koja će zaposliti žene romske nacionalnosti iz lokalne zajednice.