Javna debata u Pančevu

Javna debata o položaju osoba sa invaliditetom održana je 18.09.2019. u Gradskoj kući u Pančevu u okviru projekta „Ostvarivanje ljudskih prava na socijalnu inkluziju i jednake mogućnosti za povratak dostojanstva osoba sa invaliditetom“ („Achieving human rights for social inclusion and equal opportunities to regain dignity of persons with disabilities”) koji finansira Evropska unija u okviru programa European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR).Događaju su prisustvovalisvi partneri na projektu, nosilac projekta Udruženje „Siguran život“ iz Opova i četiri partnerske organizacije koje zastupaju prava osoba sa invaliditetom: Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara Opovo, Baranda, Socijalno-humanitarno udruženje paraplegičara i kvadriplegičara „PARAKVAD VŠ“, Vršac, Udruženje paraplegičara Banata, Zrenjanin i Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara južnog Banata, Pančevo. Debati su takođe prisustvovali predstavnici lokalnih institucija – Nacionalne službe za zapošljavanje, Doma zdravlja, Kancelarije lokalnog ombudsmana itd. kao i medija i udruženja osoba sa invaliditetom. Predstavnici lokalne samouprave nisu bili prisutni.Debata je protekla u otvorenoj diskusiji u okviru koje su otvorene mnoge teme i identifikovani budući koraci između ostalog pokretanje incijative za osnivanje kancelarije za osobe sa invaliditetom u okviru Grada Pančeva, pojednostavljenje procedura Doma zdravlja prilikom pregleda osoba sa invaliditetom, povećanje obuhvata prevoza za decu sa posebnim potrebama i sl.

Javna debata u Vršcu

Javna debata o položaju osoba sa invaliditetom održana je 27. juna 2019. u Gradskom muzeju u Vršcu u okviru projekta „Ostvarivanje ljudskih prava na socijalnu inkluziju i jednake mogućnosti za povratak dostojanstva osoba sa invaliditetom“ („Achieving human rights for social inclusion and equal opportunities to regain dignity of persons with disabilities”) koji finansira Evropska unija u okviru programa EIDHR. Događaju su prisustvovali svi partneri na projektu, nosilac projekta Udruženje „Siguran život“ iz Opova i četiri partnerske organizacije koje zastupaju prava osoba sa invaliditetom: Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara Opovo, Baranda, Socijalno-humanitarno udruženje paraplegičara i kvadriplegičara „PARAKVAD VŠ“, Vršac, Udruženje paraplegičara Banata, Zrenjanin i Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara južnog Banata, Pančevo kao i predstavnici lokalne samouprave, Kancelarije za osobe sa invaliditetom, Centra za socijalni rad, relevantnih lokalnih institucija, mediji, udruženja osoba sa invaliditetom i građanstvo.
Na skupu su istaknuta značajna postignuća grada Vršca u ovom domenu socijalne zaštite i podrške ranjivim grupama u okviru lokalne zajednice.
Debata je protekla u otvorenoj diskusiji u okviru koje se diskutovalo na mnoge teme a neke od incijativa koje su dogovorene bile su formiranje Radne grupe za pristupačnost u okviru Grada Vršca koja bi u stalnoj saradnji sa odeljenjem za urbanizam vodila računa o poštovanju zakonskih propisa u domenu fizičke, arhitektonske pristupačnosti javnih objekata kao i osnivanje Dnevnog boravka za decu sa invaliditetom.

http://www.parakvadvs.rs/365-javna-debata-za-bolji-polo%C5%BEaj-osoba-sa-invaliditetom-grad-vr%C5%A1ac-video

Javna debata u Zrenjaninu

Javna debata o položaju osoba sa invaliditetom održana je 17. juna 2019. u Gradskoj kući u Zrenjaninu u okviru projekta „Ostvarivanje ljudskih prava na socijalnu inkluziju i jednake mogućnosti za povratak dostojanstva osoba sa invaliditetom“ („Achieving human rights for social inclusion and equal opportunities to regain dignity of persons with disabilities”) koji finansira Evropska unija u okviru programa European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR). Projekat je namenjen podršci i unapređenju prava osoba sa invaliditetom i udruženja koje ih zastupaju.

Događaju su prisustvovalisvi partneri na projektu, nosilac projekta Udruženje „Siguran život“ iz Opova i četiri partnerske organizacije koje zastupaju prava osoba sa invaliditetom: Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara Opovo, Baranda, Socijalno-humanitarno udruženje paraplegičara i kvadriplegičara „PARAKVAD VŠ“, Vršac, Udruženje paraplegičara Banata, Zrenjanin i Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara južnog Banata, Pančevo. Debati su takođe prisustvovali: predstavnik lokalne samouprave, zamenik gradonačelnika grada Zrenjanina, gospodin Saša Santovac; predstavnik Vlade Vojvodine, zamenik Pokrajinskog sekretara za sport i omladinu, gospodin Ljubomir Stanisavljev; predstavnici Centra za socijalni rad, Crvenog krsta, Turističke organizacije Zrenjanina, medija, udruženja osoba sa invaliditetom i građanstvo. 

Menadžerka projekta, Ana Rajković, je,otvarajući skup, dala kratak prikaz projekta i dosada urađenog u okviru projekta. Domaćin skupa, Nenad Krbavac, koordinator za Zrenjanin ispred partnerske organizacije, predstavio je dosadašnje zaključke u vezi sa poteškoćama sa kojima se osobe sa invaliditetom susreću a koje su nadležnost lokalne samouprave dok je predstavnik partnerske organizacije iz Vršca, Dragan Vitorović, koordinator projekta, izneo značajna postignuća grada Vršca u ovom domenu socijalne zaštite i podrške ranjivim grupama u okviru lokalne zajednice.

Debata je protekla u otvorenoj diskusiji u okviru koje su razmatrane mnoge teme i dogovoreni određeni budući koraci od kojih je najznačajniji pokretanje incijative za osnivanje kancelarije za osobe sa invaliditetom u okviru Grada Zrenjanina. U kancelariji bi bila zaposlena osoba/e sa invaliditetom, za koje ne važi zabrana zapošljavanja u javnom sektoru. Incijativu će podneti Udruženje paraplegičara Banata po uzoru na udruženje iz Vršca. Predstavnik lokalne samouprave se pozitivno izjasnio o ovom predlogu.

Druga radionica o ljudskim pravima OSI

U okviru projekta „Ostvarivanje ljudskih prava na socijalnu inkluziju i jednake mogućnosti za povratak dostojanstva osoba sa invaliditetom“ („Achieving human rights for social inclusion and equal opportunities to regain dignity of persons with disabilities”) koji finansira Evropska unija u okviru programa EIDHR a sprovodi udruženje „Siguran život“ iz Opova, 10. maja je održana druga u ciklusu od ukupno tri radionice o ljudskim pravima osoba sa invaliditetom. Pred 40 prisutnih polaznika predavač Tatjana Milisavljević je govorila o pravima iz domena socijalne zaštite i odgovarala na pitanja prisutnih. Učesnici radionice bili su veoma aktivni i diskusija je bila živa i o raznovrsnim temama u vezi sa unapređenjem položaja osoba sa invaliditetom, između ostalog o procedurama sticanja lakoaktivnih kolica, podrške u vidu pomoći od strane okupacionih terapeuta, ostvarivanju prava na olakšice i subvencije, ostvarivanju prava na rad i o zakonskim uredbama za socijalno preduzetništvo. Kao i na prethodnoj radionici, učesnici su se dogovorili oko tema za incijative koje će biti podnošene ka lokalnim i nacionalnim organima vlasti. Na radionici su bili prisutni članovi partnerskih organizacija: UPIK Opovo (Baranda); Udruženjem paraplegičara i kvadriplegičara južnog Banata, Pančevo; S.H.U.P.I.K. „PARAKVAD VŠ“, Vršac i Udruženjem paraplegičara Banata, Zrenjanin, kao i gosti iz drugih organizacija civilnog društva posvećenih unapređenju prava osoba sa invaliditetom.

Radionica o ljudskim pravima OSI

U okviru projekta „Ostvarivanje ljudskih prava na socijalnu inkluziju i jednake mogućnosti za povratak dostojanstva osoba sa invaliditetom“ („Achieving human rights for social inclusion and equal opportunities to regain dignity of persons with disabilities”) koji finansira Evropska unija  u okviru programa EIDHR a sprovodi udruženje „Siguran život“ iz Opova, održana je radionica o ljudskim pravima osoba sa invaliditetom. Predavač Tatjana Milisavljević govorila je o osnovnim pravima osoba sa invaliditetom na prvoj od tri predviđene radionice. Na radionici je bilo prisutno 40 polaznika iz partnerskih organizacija: UPIK Opovo (Baranda); Udruženjem paraplegičara i kvadriplegičara južnog Banata, Pančevo; S.H.U.P.I.K. „PARAKVAD VŠ“, Vršac i Udruženjem paraplegičara Banata, Zrenjanin kao i brojni gosti iz drugih organizacija civilnog društva posvećenih unapređenju prava osoba sa invaliditetom.


https://013info.rs/vesti/drustvo/baranda-odrzana-radionica-o-ljudskim-pravima-osoba-sa-invaliditetom

Otvarajuća konferencija

Otvarajuća konferencija projekta „Ostvarivanje ljudskih prava na socijalnu inkluziju i jednake mogućnosti za povratak dostojanstva osoba sa invaliditetom“ koji finansira Evropska unija u okviru EIDHR programa a sprovodi udruženje „Siguran život“ iz Opova održana je 29.01.2019 u Opovu. Projekat se realizuje u partnerstvu sa lokalnim organizacijama civilnog društva posvećenim unapređenju prava osoba sa invaliditetom: UPIK Opovo (Baranda); Udruženjem paraplegičara i kvadriplegičara južnog Banata, Pančevo; S.H.U.P.I.K. „PARAKVAD VŠ“, Vršac i Udruženjem paraplegičara Banata, Zrenjanin.

Na koferenciji su govorili g-đa Ana Milenić iz Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, Ana Rajković, menadžerka projekta, ispred „Sigurnog života“, Tatjana Milisavljević, saradnik za pitanja ljudskih prava, Sava Lazin ispred partnerske organizacije UPIK Baranda, Dragan Vitorović, koordinator projekta, ispred partnerske organizacije iz Vršca i Nenad Krbavac, kooridinator za Zrenjanin ispred partnerske organizacije. Tokom konferencije govornici su predstavili predviđene aktivnosti projekta, koje će biti realizovane do 20. decembra 2019. do kada traje projekat, a koje su usmerene na podršku udruženjima osoba sa invaliditetom i pojedincima: posete školama u ciljanim gradovima, javne debate sa građanima, postavljanje prilagođene mini-teretane u Barandi, izradu višejezične brošure sa najčešćim pitanjima i dilemama OSI, kao i pokretanje incijativa za unapređenje položaja ove ranjive grupe

Siguran život realizuje novi EU projekat

Udruženje Siguran život je 21.decembra 2018. započelo implementaciju projekta „Achieving human rights for social inclusion and equal opportunities to regain dignity of persons with disabilities” („Ostvarivanje ljudskih prava na socijalnu inkluziju i jednake mogućnosti za povratak dostojanstva osoba sa invaliditetom“) koji finansira Evropska unija  u okviru programa European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) Country Based Support Scheme (CBSS) 2016 & 2017 for Serbia. Projekat se sprovodi na teritoriji četiri banatske opštine: Opovo, Pančevo, Vršac i Zrenjanin u partnerstvu sa lokalnim organizacijama civilnog društva posvećenim unapređenju prava osoba sa invaliditetom: UPIK Opovo (Baranda); Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara južnog Banata, Pančevo; SHUPIK PARAKVAD Vršac i Udruženja paraplegičara Banata, Zrenjanin. Projekat će trajati 12 meseci a obuhvata različite aktivnosti podrške udruženjima osoba sa invaliditetom i pojedincima, između ostalog: posete školama u ciljnim gradovima, javne debate sa građanima, postavljanje prilagođene mini-teretane u Barandi, izradu specifične brošure sa najčešćim pitanjima i dilemama OSI, kao i pokretanje incijativa za unapređenje položaja ciljne grupe.

Produžetak projekta „Socijalna inkluzija Roma u opštini Opovo“

Projekat „Socijalna inkluzija Roma u opštini Opovo“ koji sufinansira Evropska unija, a sprovodi opština Opovo u partnerstvu sa NVO „Siguran život“ i „IMO“ iz Opova, produžen je za dodatna tri meseca kako bi se nadoknadilo kašnjenje u izvršenju radova koje je bilo uslovljeno lošim vremenskim prilikama tokom prethodnog leta kao i zahtevnom situacijom na terenu koju su izvođači zatekli. Na ovaj način, projekat će biti produžen do 5. marta 2019. god. umesto planiranog 5. decembra 2018. 

Postavljeno svih 14 kuća za romske porodice

U okviru projekta „Socijalna inkluzija Roma u opštini Opovo“ koji sufinansira Evropska unija, a sprovodi opština Opovo u partnerstvu sa NVO „Siguran život“ i „IMO“ iz Opova, postavljeno je svih planiranih 14 montažnih kuća u romskom naselju. Nakon kompletiranja pratećih radova i ulične infrastrukture, kuće će biti stavljene na raspolaganje romskim porodicama koje su ranije živele u ovom naselju u neuslovnim objektima. 

Socijalna inkluzija Roma u opštini Opovo

Udruženje Siguran život je 06. juna 2017. započelo implementaciju projekta „Socijalna inkluzija Roma u opštini Opovo“ kao partner opštini Opovo i NVO „Incijativa mladih Opova“. Projekat finansira Evropska unija kroz širi program „Sprovođenje trajnih stambenih rešenja i unapređenje infrastrukture u romskim naseljima“ kojim rukovodi Ministarstvo finansija i Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije. Uloga našeg udruženja je osiguranje kvaliteta u sprovođenju projekta kroz interni monitoring i administriranje projektnih aktivnosti i budžeta po PRAG procedurama za šta je Siguran život izgradio svoje kapacitete tokom dugogodišnjeg rada na EU projektima.

Socijalna inkluzija Roma u Opštini Opovo: ODRŽAN RADNI SASTANAK MONITORING I PROJEKTNOG TIMA PROJEKTA

Obuke za pisanje projekata

Nakon uspešno sprovedenih obuka u vezi sa pripremom predloga projekata za EU i domaće fondove „Kako do EU fondova – od ideje do realizacije”, udruženje je nastavilo sa mentorskim radom kojim se pruža dalja podrška organizacijama koje su prošle obuku a identifikovale su projektnu ideju i odgovarajući Poziv za podnošenje projekata.
Kako su protekle obuke, možete pogledati na veb stranicama Glasa Opova:

http://www.glasopova.rs/?p=10360&print=print

Od ideje do realizacije projekta: TOKOM VIKENDA NASTAVLJA SE OBUKA