Posete ciljnoj grupi projekta

U okviru projekta „Korak dalje u socijalnoj inkluziji Roma u opštini Opovo“ koji finansira Evropska unija a sprovodi opština Opovo u partnerstvu sa udruženjima „Siguran život“ i „Incijative mladih Opova“ (IMO) tokom decembra 2019. i januara 2020. realizovane su posete romskim porodicama u Opovu, Sefkerinu, Sakulama i Barandi. Aktivnost će se nastaviti i u narednim mesecima.

Humanitarna organizacija „Dečje srce“ iz Beograda koja je angažovana na projektu za ovu aktivnost, razgovarala je sa ženama i mladima romske populacije sa ciljem da ih motiviše za aktivno traženje posla i unapređenje svojih kompetencija. Tokom poseta su podeljeni namenski izrađeni lifleti i popunjeni individualni upitnici kako bi se stekao uvid u potrebe, veštine i interesovanja ciljne grupe. Pomoću analize prikupljenih upitnika i obavljenih razgovora sa predstavnicima ciljne grupe olakšaće se odabir polaznika za kompjuterski kurs kao i za buduća predviđena zapošljavanja tokom projekta.

Kao podrška mobilnom timu, posetama je prisustvovala predstavnica partnera, NVO IMO, Dragana Avramović, na projektu zadužena za odnose sa javnošću, koja je izradila foto arhivu za ovu priliku i dodatno informisala prisutne o aktivnostima projekta.

Projekat je odobren u okviru programa IPA 2016 „EU podrška inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“ koji finansira Evropska unija, a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština (SKGO).