Drugi okrugli sto održan na EU projektu

U okviru projekta „Korak dalje u socijalnoj inkluziji Roma u opštini Opovo“ 28.09.2020. održan je drugi okrugli sto za poslodavce na temu zapošljavanja ranjivih grupa, posebno projektne ciljne grupe, romske populacije. Projekat, koji finansira Evropska unija a sprovodi opština Opovo u partnerstvu sa udruženjima „Siguran život“ i „Incijative mladih Opova“ (IMO), produžen je sa 12 na 14 meseci zbog otežavajućih okolnosti usled pandemije COVID-19 i trajaće do 03.11.2020.

Među učesnicima su, pored predstavnika kompanija i preduzetnika, bili i predstavnici lokalne samouprave i relevantnih lokalnih institucija poput kancelarije Nacionalne službe za zapošljavanje, Centra za socijalni rad, Doma zdravlja i dr.

Prisutnima se prvo obratio predsednik opštine Opovo, Miloš Markov, koji je rekao da će lokalna samouprava nastaviti da podstiče ovakav tip projekata i ubuduće, a da će fokus u narednim projektima biti i na ostalim kategorijama ranjivih grupa. Dosadašnje rezultate projekta predstavila je menadžerka projekta, Ivana Obradović, ispred partnerske organizacije „Siguran život“. Suvlasnik fabrike „Piramida eksperta“, socijalnog partnera projekta, Zoran Stoimenov, izneo je iskustva u radu na projektu kao i izazove i prednosti na koje su nailazili prilikom zapošljavanja osoba iz ciljne grupe projekta.

Projekat je odobren u okviru programa IPA 2016 „EU podrška inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“ koji finansira Evropska unija, a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština (SKGO).