Promo-dokumentarni film o položaju osoba sa invaliditetom

Promo-dokumentarni film o životu osoba sa invaliditetom izrađen je u produkciji Glasa Opova u okviru projekta „Ostvarivanje ljudskih prava na socijalnu inkluziju i jednake mogućnosti za povratak dostojanstva osoba sa invaliditetom“ („Achieving human rights for social inclusion and equal opportunities to regain dignity of persons with disabilities”) koji finansira Evropska unija, sufinansira Autonomna Pokrajina Vojvodina a sprovodi udruženje „Siguran život“ iz Opova u saradnji sa četiri partnerske organizacije: UPIK Opovo (Baranda); Udruženjem paraplegičara i kvadriplegičara južnog Banata, Pančevo; S.H.U.P.I.K. „PARAKVAD VŠ“, Vršac i Udruženjem paraplegičara Banata, Zrenjanin. Film možete pogledati na sledećem linku:

Publikovana brošura sa najčešćim pitanjima i odgovorima o pravima osoba sa invaliditetom

Brošura o pravima osoba sa invaliditetom publikovana je u okviru projekta „Ostvarivanje ljudskih prava na socijalnu inkluziju i jednake mogućnosti za povratak dostojanstva osoba sa invaliditetom“ („Achieving human rights for social inclusion and equal opportunities to regain dignity of persons with disabilities”) koji finansira Evropska unija u okviru programa EIDHR a sprovodi udruženje „Siguran život“ iz Opova u partnerstvu sa lokalnim organizacijama osoba sa invaliditetom: UPIK Opovo (Baranda); Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara južnog Banata, Pančevo; S.H.U.P.I.K. „PARAKVAD VŠ“, Vršac i Udruženje paraplegičara Banata, Zrenjanin. Brošura je izdata na srpskom, engleskom i na 5 manjinskih jezika (madjarskom, rumunskom, slovačkom, bugarskom i makedonskom).

Četvrti sastanak projektnog tima

U Pančevu je 26.11.2019. održan četvrti, finalni sastanak projektnog tima u okviru projekta „Ostvarivanje ljudskih prava na socijalnu inkluziju i jednake mogućnosti za povratak dostojanstva osoba sa invaliditetom“ („Achieving human rights for social inclusion and equal opportunities to regain dignity of persons with disabilities”) koji finansira Evropska unija u okviru programa EIDHR a sprovodi udruženje „Siguran život“ iz Opova. Sastanku su prisustvovali predstavnici svih partnerskih organizacija: UPIK Opovo (Baranda); Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara južnog Banata, Pančevo; S.H.U.P.I.K. „PARAKVAD VŠ“, Vršac i Udruženje paraplegičara Banata, Zrenjanin. Pored dogovora o narednim projektnim aktivnostima i preseka realizovanog, potpisan je i Memorandum o budućoj saradnji između četiri lokalna udruženja koja zastupaju prava osoba sa invaliditetom a koje su već ostvarile uspešnu saradnju na ovom projektu.

Održan okrugli sto sa privrednicima

U okviru projekta „Korak dalje u socijalnoj inkluziji Roma u opštini Opovo“ 20.11.2019. održan je prvi okrugli sto za poslodavce na temu zapošljavanja ranjivih grupa, posebno projektne ciljne grupe, romske populacije. Projekat je predstavila menadžerka projekta, Ivana Obradović, ispred partnerske organizacijeNVO „Siguran život“ dok je odbornik opštine Opovo,Miloš Markov, predstavio olakšice i subvencije koje se mogu steći prilikom zapošljavanjaranjivih grupa a na konkursima lokalne samouprave, AP Vojvodine i Repubike Srbije. Ova tema je izazvala veliko interesovanje prisutnih i konstruktivna diskusija je donela konkretne predloge za facilitaciju saradnje opštine, relevantnih lokalnih institucija, projektnog tima i kompanija sa teritorije opštine Opovo. Među učesnicima su, pored predstavnika kompanija i preduzetnika, bili i predstavnici Nacionalne službe za zapošljavanje, Centra za socijalni rad, JLS, Doma zdravlja i dr.

Projekat je odobren u okviru programa IPA 2016 „EU podrška inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“ koji finansira Evropska unija, a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština (SKGO).

Finalna radionica o pravima osoba sa invaliditetom

U okviru projekta „Ostvarivanje ljudskih prava na socijalnu inkluziju i jednake mogućnosti za povratak dostojanstva osoba sa invaliditetom“ („Achieving human rights for social inclusion and equal opportunities to regain dignity of persons with disabilities”)kojifinansira Evropska unija krozEIDHRprogram a sprovodi udruženje „Siguran život“ iz Opova, 18. oktobrau Opovu je održana treća, finalnaradionica o ljudskim pravima osoba sa invaliditetom. Pred prisutnim polaznicima predavač Tatjana Milisavljević je govorila o pravima iz domena zapošljavanja osoba sa invaliditetom kao i o odredbama Zakona o zabrani diskriminacije Republike Srbije i odgovarala na pitanja prisutnih. Među prisutnima su bili i predsednici Saveza paraplegičara i kvadriplegičara Srbije SPIKS i Saveza paraplegičara i kvadriplegičara Vojvodine što je bilo prilika da se čuju primeri iz prakse i dobiju konkretni saveti.Učesnici radionice su biliveoma aktivni i diskusija je bila živa i o raznovrsnim temama u vezi sa unapređenjem položaja osoba sa invaliditetom, između ostalog o potrebi promene procedura zadobijanje lakoaktivnih kolica, povećanju naknade za tuđu negu i pomoć, uvođenju socijalnih usluga u lokalnoj zajednici kao što su stanovanje uz podršku i personalni asistent. Kao i na prethodnoj radionici, učesnici su se dogovorili oko tema za incijative koje će biti podnošene ka lokalnim i nacionalnim organima vlasti. Na radionici su bili prisutničlanovi partnerskih organizacija kao i gosti iz drugih organizacija civilnog društva posvećenih unapređenju prava osoba sa invaliditetom i građanstvo.

Javna debata u Opovu

Javna debata o položaju osoba sa invaliditetom održana je 20.09.2019. u prostorijama UPIK Opovo u Barandi u okviru projekta „Ostvarivanje ljudskih prava na socijalnu inkluziju i jednake mogućnosti za povratak dostojanstva osoba sa invaliditetom“ („Achieving human rights for social inclusion and equal opportunities to regain dignity of persons with disabilities”) koji finansira Evropska unija u okviru programa European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR).
Događaju su prisustvovali nosilac projekta Udruženje „Siguran život“ iz Opova i partnerske organizacije koje zastupaju prava osoba sa invaliditetom: Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara Opovo, Baranda, i Udruženje paraplegičara Banata, Zrenjanin, kao i predsednik opštine Opovo, Zoran Tasić i opštinski odbornik Miloš Markov.
Debata je protekla u konstruktivnom i otvorenom razgovoru tokom kojeg su se, između ostalog, pokrenula pitanja donošenja lokalnih strateških dokumenata iz oblasti socijalne zaštite koja bi se ticala osoba sa invaliditetom, rešavanje arhitektonske pristupačnosti objektima, posebno ambulantama Doma zdravlja, kao i pitanje bolje socijalne uključenosti dece sa posebnim potrebama.

Novi EU projekat u kome učestvuje Siguran život

Počeo je novi projekat koji će u narednih 12 meseci sprovoditi
udruženje „Siguran život“ kao partner na projektu, zajedno sa
opštinom Opovo, nosiocem projekta, i NVO Incijative mladih Opova, drugim partnerom. Projekat pod nazivom „Korak napred u socijalnoj inkluziji Roma u opštini Opovo“ startovao je 04. septembra 2019. a odobren je u okviru programa IPA 2016 „EU podrška inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“ koji finansira Evropska unija, a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština (SKGO). Projekat će se baviti pitanjima zapošljavanja romskih žena i mladih. Na projektu će biti organizovane obuke za usvajanje novih znanja i veština, sprovedena kampanja senzitivisanja kompanija i lokalnih institucija i realizovana zapošljavanja ciljne grupe. Između ostalog, od 10 mladih Roma i Romkinja koji će proći kurs za kompjutersku pismenost, jedna osoba će biti izabrana za projektnog asistenta i time direktno uključena u rad na projektu. Socijalni partner projekta je fabrika „Piramida experta“ koja će zaposliti žene romske nacionalnosti iz lokalne zajednice.

Javna debata u Pančevu

Javna debata o položaju osoba sa invaliditetom održana je 18.09.2019. u Gradskoj kući u Pančevu u okviru projekta „Ostvarivanje ljudskih prava na socijalnu inkluziju i jednake mogućnosti za povratak dostojanstva osoba sa invaliditetom“ („Achieving human rights for social inclusion and equal opportunities to regain dignity of persons with disabilities”) koji finansira Evropska unija u okviru programa European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR).Događaju su prisustvovalisvi partneri na projektu, nosilac projekta Udruženje „Siguran život“ iz Opova i četiri partnerske organizacije koje zastupaju prava osoba sa invaliditetom: Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara Opovo, Baranda, Socijalno-humanitarno udruženje paraplegičara i kvadriplegičara „PARAKVAD VŠ“, Vršac, Udruženje paraplegičara Banata, Zrenjanin i Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara južnog Banata, Pančevo. Debati su takođe prisustvovali predstavnici lokalnih institucija – Nacionalne službe za zapošljavanje, Doma zdravlja, Kancelarije lokalnog ombudsmana itd. kao i medija i udruženja osoba sa invaliditetom. Predstavnici lokalne samouprave nisu bili prisutni.Debata je protekla u otvorenoj diskusiji u okviru koje su otvorene mnoge teme i identifikovani budući koraci između ostalog pokretanje incijative za osnivanje kancelarije za osobe sa invaliditetom u okviru Grada Pančeva, pojednostavljenje procedura Doma zdravlja prilikom pregleda osoba sa invaliditetom, povećanje obuhvata prevoza za decu sa posebnim potrebama i sl.

Javna debata u Vršcu

Javna debata o položaju osoba sa invaliditetom održana je 27. juna 2019. u Gradskom muzeju u Vršcu u okviru projekta „Ostvarivanje ljudskih prava na socijalnu inkluziju i jednake mogućnosti za povratak dostojanstva osoba sa invaliditetom“ („Achieving human rights for social inclusion and equal opportunities to regain dignity of persons with disabilities”) koji finansira Evropska unija u okviru programa EIDHR. Događaju su prisustvovali svi partneri na projektu, nosilac projekta Udruženje „Siguran život“ iz Opova i četiri partnerske organizacije koje zastupaju prava osoba sa invaliditetom: Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara Opovo, Baranda, Socijalno-humanitarno udruženje paraplegičara i kvadriplegičara „PARAKVAD VŠ“, Vršac, Udruženje paraplegičara Banata, Zrenjanin i Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara južnog Banata, Pančevo kao i predstavnici lokalne samouprave, Kancelarije za osobe sa invaliditetom, Centra za socijalni rad, relevantnih lokalnih institucija, mediji, udruženja osoba sa invaliditetom i građanstvo.
Na skupu su istaknuta značajna postignuća grada Vršca u ovom domenu socijalne zaštite i podrške ranjivim grupama u okviru lokalne zajednice.
Debata je protekla u otvorenoj diskusiji u okviru koje se diskutovalo na mnoge teme a neke od incijativa koje su dogovorene bile su formiranje Radne grupe za pristupačnost u okviru Grada Vršca koja bi u stalnoj saradnji sa odeljenjem za urbanizam vodila računa o poštovanju zakonskih propisa u domenu fizičke, arhitektonske pristupačnosti javnih objekata kao i osnivanje Dnevnog boravka za decu sa invaliditetom.

http://www.parakvadvs.rs/365-javna-debata-za-bolji-polo%C5%BEaj-osoba-sa-invaliditetom-grad-vr%C5%A1ac-video

Javna debata u Zrenjaninu

Javna debata o položaju osoba sa invaliditetom održana je 17. juna 2019. u Gradskoj kući u Zrenjaninu u okviru projekta „Ostvarivanje ljudskih prava na socijalnu inkluziju i jednake mogućnosti za povratak dostojanstva osoba sa invaliditetom“ („Achieving human rights for social inclusion and equal opportunities to regain dignity of persons with disabilities”) koji finansira Evropska unija u okviru programa European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR). Projekat je namenjen podršci i unapređenju prava osoba sa invaliditetom i udruženja koje ih zastupaju.

Događaju su prisustvovalisvi partneri na projektu, nosilac projekta Udruženje „Siguran život“ iz Opova i četiri partnerske organizacije koje zastupaju prava osoba sa invaliditetom: Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara Opovo, Baranda, Socijalno-humanitarno udruženje paraplegičara i kvadriplegičara „PARAKVAD VŠ“, Vršac, Udruženje paraplegičara Banata, Zrenjanin i Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara južnog Banata, Pančevo. Debati su takođe prisustvovali: predstavnik lokalne samouprave, zamenik gradonačelnika grada Zrenjanina, gospodin Saša Santovac; predstavnik Vlade Vojvodine, zamenik Pokrajinskog sekretara za sport i omladinu, gospodin Ljubomir Stanisavljev; predstavnici Centra za socijalni rad, Crvenog krsta, Turističke organizacije Zrenjanina, medija, udruženja osoba sa invaliditetom i građanstvo. 

Menadžerka projekta, Ana Rajković, je,otvarajući skup, dala kratak prikaz projekta i dosada urađenog u okviru projekta. Domaćin skupa, Nenad Krbavac, koordinator za Zrenjanin ispred partnerske organizacije, predstavio je dosadašnje zaključke u vezi sa poteškoćama sa kojima se osobe sa invaliditetom susreću a koje su nadležnost lokalne samouprave dok je predstavnik partnerske organizacije iz Vršca, Dragan Vitorović, koordinator projekta, izneo značajna postignuća grada Vršca u ovom domenu socijalne zaštite i podrške ranjivim grupama u okviru lokalne zajednice.

Debata je protekla u otvorenoj diskusiji u okviru koje su razmatrane mnoge teme i dogovoreni određeni budući koraci od kojih je najznačajniji pokretanje incijative za osnivanje kancelarije za osobe sa invaliditetom u okviru Grada Zrenjanina. U kancelariji bi bila zaposlena osoba/e sa invaliditetom, za koje ne važi zabrana zapošljavanja u javnom sektoru. Incijativu će podneti Udruženje paraplegičara Banata po uzoru na udruženje iz Vršca. Predstavnik lokalne samouprave se pozitivno izjasnio o ovom predlogu.

Druga radionica o ljudskim pravima OSI

U okviru projekta „Ostvarivanje ljudskih prava na socijalnu inkluziju i jednake mogućnosti za povratak dostojanstva osoba sa invaliditetom“ („Achieving human rights for social inclusion and equal opportunities to regain dignity of persons with disabilities”) koji finansira Evropska unija u okviru programa EIDHR a sprovodi udruženje „Siguran život“ iz Opova, 10. maja je održana druga u ciklusu od ukupno tri radionice o ljudskim pravima osoba sa invaliditetom. Pred 40 prisutnih polaznika predavač Tatjana Milisavljević je govorila o pravima iz domena socijalne zaštite i odgovarala na pitanja prisutnih. Učesnici radionice bili su veoma aktivni i diskusija je bila živa i o raznovrsnim temama u vezi sa unapređenjem položaja osoba sa invaliditetom, između ostalog o procedurama sticanja lakoaktivnih kolica, podrške u vidu pomoći od strane okupacionih terapeuta, ostvarivanju prava na olakšice i subvencije, ostvarivanju prava na rad i o zakonskim uredbama za socijalno preduzetništvo. Kao i na prethodnoj radionici, učesnici su se dogovorili oko tema za incijative koje će biti podnošene ka lokalnim i nacionalnim organima vlasti. Na radionici su bili prisutni članovi partnerskih organizacija: UPIK Opovo (Baranda); Udruženjem paraplegičara i kvadriplegičara južnog Banata, Pančevo; S.H.U.P.I.K. „PARAKVAD VŠ“, Vršac i Udruženjem paraplegičara Banata, Zrenjanin, kao i gosti iz drugih organizacija civilnog društva posvećenih unapređenju prava osoba sa invaliditetom.

Radionica o ljudskim pravima OSI

U okviru projekta „Ostvarivanje ljudskih prava na socijalnu inkluziju i jednake mogućnosti za povratak dostojanstva osoba sa invaliditetom“ („Achieving human rights for social inclusion and equal opportunities to regain dignity of persons with disabilities”) koji finansira Evropska unija  u okviru programa EIDHR a sprovodi udruženje „Siguran život“ iz Opova, održana je radionica o ljudskim pravima osoba sa invaliditetom. Predavač Tatjana Milisavljević govorila je o osnovnim pravima osoba sa invaliditetom na prvoj od tri predviđene radionice. Na radionici je bilo prisutno 40 polaznika iz partnerskih organizacija: UPIK Opovo (Baranda); Udruženjem paraplegičara i kvadriplegičara južnog Banata, Pančevo; S.H.U.P.I.K. „PARAKVAD VŠ“, Vršac i Udruženjem paraplegičara Banata, Zrenjanin kao i brojni gosti iz drugih organizacija civilnog društva posvećenih unapređenju prava osoba sa invaliditetom.


https://013info.rs/vesti/drustvo/baranda-odrzana-radionica-o-ljudskim-pravima-osoba-sa-invaliditetom