Produžetak projekta „Socijalna inkluzija Roma u opštini Opovo“

Projekat „Socijalna inkluzija Roma u opštini Opovo“ koji sufinansira Evropska unija, a sprovodi opština Opovo u partnerstvu sa NVO „Siguran život“ i „IMO“ iz Opova, produžen je za dodatna tri meseca kako bi se nadoknadilo kašnjenje u izvršenju radova koje je bilo uslovljeno lošim vremenskim prilikama tokom prethodnog leta kao i zahtevnom situacijom na terenu koju su izvođači zatekli. Na ovaj način, projekat će biti produžen do 5. marta 2019. god. umesto planiranog 5. decembra 2018. 

Postavljeno svih 14 kuća za romske porodice

U okviru projekta „Socijalna inkluzija Roma u opštini Opovo“ koji sufinansira Evropska unija, a sprovodi opština Opovo u partnerstvu sa NVO „Siguran život“ i „IMO“ iz Opova, postavljeno je svih planiranih 14 montažnih kuća u romskom naselju. Nakon kompletiranja pratećih radova i ulične infrastrukture, kuće će biti stavljene na raspolaganje romskim porodicama koje su ranije živele u ovom naselju u neuslovnim objektima. 

Socijalna inkluzija Roma u opštini Opovo

Udruženje Siguran život je 06. juna 2017. započelo implementaciju projekta „Socijalna inkluzija Roma u opštini Opovo“ kao partner opštini Opovo i NVO „Incijativa mladih Opova“. Projekat finansira Evropska unija kroz širi program „Sprovođenje trajnih stambenih rešenja i unapređenje infrastrukture u romskim naseljima“ kojim rukovodi Ministarstvo finansija i Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije. Uloga našeg udruženja je osiguranje kvaliteta u sprovođenju projekta kroz interni monitoring i administriranje projektnih aktivnosti i budžeta po PRAG procedurama za šta je Siguran život izgradio svoje kapacitete tokom dugogodišnjeg rada na EU projektima.

Socijalna inkluzija Roma u Opštini Opovo: ODRŽAN RADNI SASTANAK MONITORING I PROJEKTNOG TIMA PROJEKTA

Obuke za pisanje projekata

Nakon uspešno sprovedenih obuka u vezi sa pripremom predloga projekata za EU i domaće fondove „Kako do EU fondova – od ideje do realizacije”, udruženje je nastavilo sa mentorskim radom kojim se pruža dalja podrška organizacijama koje su prošle obuku a identifikovale su projektnu ideju i odgovarajući Poziv za podnošenje projekata.
Kako su protekle obuke, možete pogledati na veb stranicama Glasa Opova:

http://www.glasopova.rs/?p=10360&print=print

Od ideje do realizacije projekta: TOKOM VIKENDA NASTAVLJA SE OBUKA